22.04.2022 Pressmeddelande

Caverion donerar till John Nurminens stiftelse - för att rädda Östersjön för framtida generationer

På Earth Day 2022 donerar Caverion 20 000 euro till John Nurminens stiftelse.

"De många problem som vi står inför i Europa just nu understryker behovet av att arbeta tillsammans på bred front för att genomföra en grön omställning. Vår donation till John Nurminens stiftelse är kulmen av många hållbarhetsrelaterade aktiviteter och evenemang som genomförts under de senaste månaderna av våra anställda samt besökare i Caverions digitala Smart City. Vi är stolta över den inverkan vi kan ha på människors välbefinnande i smarta och hållbara omgivningar”, säger Jacob Götzsche, vd och koncernchef för Caverion.

Caverion är en av John Nurminens Stiftelses viktigaste partners under 2021-2022. "Caverion och John Nurminens Stiftelse har ett gemensamt mål: vi bekämpar klimatförändringarnas effekter med konkreta åtgärder. Caverions stöd gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete för att rädda Östersjön och dess arv", säger Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.  

Caverion har satt ett ambitiöst mål att ha en positiv klimatpåverkan som är 10 gånger större än dess koldioxidavtryck (Scope 1-2) till 2030. Företaget förbättrar och utökar kontinuerligt sitt utbud av smart teknik och digitala lösningar för att öka kundvärdet och miljöavtrycket.

Reparera och skydda det ömtåliga ekosystemet

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen. Varje sommar tar blågröna alger över stora delar av havet och gör vattnet obeboeligt för andra arter. Klimatförändringarna påskyndar skadlig påverkan på detta känsliga ekosystem. Vi måste reparera och skydda Östersjön för att skapa hälsosamma och hållbara miljöer för de människor och ekosystem som omger och bebor den.

Östersjön är också Caverions geografiska hjärta och förbinder nästan alla länder vi har verksamhet i: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Besök Caverion Smart City

Läs mer om vår hållbarhet

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter