22.06.2021 Pressmeddelande

Smarta och energieffektiva lösningar när Huurre – Caverions specialister inom kyla - installerar i Fagerstas nya, framtidssäkrade bandyanläggning

 

Ett noggrant utvalt och väl underhållet kylsystem är energieffektivt och håller temperaturen stabil oavsett väder eller andra förutsättningar utomhus. Ett avpassat och effektivt underhåll är vad som krävs för en isanläggning utan tak. Med en ny, miljövänlig kylanläggning bidrar också bandyarenan positivt till Fagersta kommuns klimatarbete genom ett minskat avtryck.

Fem bandyspelare jagar bollen under en match

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) moderniserar nu bandyanläggningen i Fagersta med ett nytt miljövänligt kylsystem och digital övervakning. Bandyanläggningens tidigare rör och kylmaskiner med ammoniak kommer att bytas ut till nya kylmaskiner med koldioxid som köldmedium för att skapa en mer energieffektiv och miljövänlig utomhusarena. Till kylsystemet installeras också ett nytt övervakningssystem från Huurre och Caverion, Huurre iTOP. Övervakningssystemet möjliggör integrerade styr- och övervakningsfunktioner optimala för ishallar och utomhusanläggningar.

"Vår tidigare kylanläggning rymmer sex ton ammoniak vilket naturligtvis inte är säkert för omgivningen. Det känns fint att få ersätta åldrad teknik med en ny kyllösning där köldmediet är koldioxid", säger Leif Ekengren, driftingenjör NVK.

NVK har också valt Huurre (en del av Caverion) att, utöver att ansvara för kyllösningar, installera el, ventilation, styr- och reglerteknik samt automation. Arbetet startades i mitten av april 2021.

"Vi har kunskap om både regler och förutsättningar för en klimatsmart kylmarknad som utvecklas och lyder under allt strängare krav. Många av våra kunder behöver byta ut sina köldmedier till miljövänliga CO2-alternativ de kommande åren. Våra lösningar är inte bara miljövänliga, de minskar också energiförbrukningen i våra kunders byggnader", säger Juha Mennander, vd Caverion Sverige AB och Huurre Sweden AB.

Arbetet beräknas vara klart i mitten på oktober 2021.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Huurre Sweden AB ägs sedan 2019 av Caverion Sverige AB. Tillsammans är vi den svenska marknadens ledande aktör inom kyla. Huurres primära kunder finns inom livsmedelsindustrin, grossister, återförsäljare, professionella kök samt inom sjukvårdssektorn.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter