28.04.2021 Pressmeddelande

Förändring i Caverions ledning: Uno Lundberg utsedd till att leda Division Sverige

Förändring i Caverions ledning: Uno Lundberg utsedd till att leda Division Sverige 

Uno Lundberg (född 1962, BSc (Econ. & Bus. Adm.) har utsetts till vd Caverion Sverige AB, och tillträder 1 augusti 2021. Uno kommer att ha en nyckelroll i att ta division Sverige till lönsam tillväxt efter att divisionen skapat grundförutsättningar de senaste åren. Uno har ett brett kontaktnät och omfattande erfarenhet inom flera områden nödvändiga för Caverion och Caverions kunder, så som djup kunskap om smarta teknologier, hållbara tjänster samt om långsiktigt serviceengagemang tillsammans med kunder i bygg-och fastighetsvärlden.   

Uno har en omfattande, 25 årig, bakgrund i olika vd- och finanschefsroller, nu senast från Falck, ett företag för räddningstjänster, där han agerat vd för Falck Emergency i Skandinavien. Innan detta arbetade Uno för division Riks i Bravida Sverige AB, för division EcoBuildings, Schneider-Electric Sverige samt för G4S, Sverige. Uno Lundberg kommer att rapportera till Mats Paulsson samt vara en del av koncernledningen.  

Juha Mennander, vd för Caverion Sverige AB sedan juni 2018, samt innan dess Head of Group Market Operations, kommer att ta sig an nya utmaningar i Caverion efter att under en period ha stöttat Uno i övertagandet, för att garantera en smidig övergång. 

“Efter att under flera år arbetat för att bli ”Fit”, siktar nu division Sverige mot lönsam tillväxt. Unos förmåga att driva organisatorisk utveckling för lönsam tillväxt, där kärnan är kundnärhet, kommer att vara mycket värdefull för divisionen under tillväxtfasen i vår strategi. Juha har framgångsrikt vänt Division Sverige under de senaste åren, vilket har krävt tuffa åtgärder samt omorganiserad verksamhet. Som resultat har Sverige blivit mer lönsamt och vår kundnöjdhet har ökat markant. Jag tackar Juha för hans ledarskap och ser fram emot att arbeta med både Juha och Uno i deras nya roller,” säger Mats Paulsson, interim President and CEO, Caverion Corporation.  

Uno Lundbergs bild och CV finns på Caverions hemsida http://www.caverion.com/investors/corporate-governance/management-board.  

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information:   Mats Paulsson, interim President and CEO; vänligen kontakta Milena Hæggström för externkommunikation  Milena Hæggström, Head of Investor Relations and External Communications, tel. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com  
Prenumerera på nyheter