Flygfoto av MAX IV-laboratoriet
06.10.2021 Pressmeddelande

Caverion tar över driften för MAX IV-laboratoriet och optimerar därmed livscykelkostnader och energieffektivitet genom avancerad Facility Management

 

Lunds universitet äger sedan 1962 en forskningsanläggning där forskare som behöver en ljusstark synkrotronljusanläggning utför experiment. Utvecklingen av anläggningen fortsätter och till MAX IV-laboratoriet har Caverion valts ut som totalleverantör inom teknisk förvaltning och drift inom Facility Management.

I oktober tar Caverion över driften av Lunds universitets forskningsanläggning Max IV. Ett komplext och krävande uppdrag som kräver rätt person på rätt plats för att skapa smarta och hållbara omgivningar. I uppdraget ingår teknisk förvaltning, tillsyn och skötsel, tekniska installationer, avhjälpande underhåll, beredskap, säkerhet samt kundtjänst och felanmälan. Via Caverions Remote center bevakas anläggning dygnet runt. Uppdraget omfattar tekniska installationer som ventilation, kyla, vs, styr och regler, el, brand och säkerhet.

MAX IV-laboratoriet är världens mest ljusstarka synkrotronljusanläggning och laboratoriet togs i drift 2016. Anläggningens komplexitet och höga driftsäkerhet kräver noggrann planering då driften endast stängs av nio veckor om året för underhåll, vilket kräver hög kompetens, effektivt arbete och resurser dygnet runt.

"Vår uppgift är att via våra tjänster konstruera och underhålla våra omgivningar på ett smart och hållbart sätt - vi ser till att människor och omgivningar mår bra och fungerar optimalt. Laboratoriet kräver hög kompetens och vi är glada att få bidra med en helhetslösning till en anläggning med höga ambitioner att nå sina miljömål med en fullt ut energieffektiv verksamhet. Vår uppgift är att i partnerskap optimera livscykelkostnader och investeringar för en ekonomiskt hållbar anläggning, där allt ska fungera smidigt", säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

Max IV-laboratoriet är energipositivt vad gäller uppvärmning och kylanläggningar trots en verksamhet som kräver mycket energi. Energin från verksamheten (elektronacceleratorn) återanvänds i fjärrvärmenätet till ett stort område i nordöstra Lund, värme som också växlas om till kyla som används för att kyla acceleratorn.

Bild: MAX IV

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter