NuS.jpg
31.01.2019 Articles

Som att bygga om en jumbojet – i luften

Norrlands Universitetssjukhus, NUS, är inne i en intensiv ombyggnads och nybyggnadsfas. Flera stora projekt har redan genomförts och de kommande tre åren byggs sjukhuset om för cirka 800 miljoner om året. Ett komplicerat arbete med många utmaningar där vårdens behov hela tiden styr planeringen.

"Det vi gör är att totalrenovera sjukhuset samtidigt som all vård pågår som vanligt, med minimal störning. Många som vistas på sjukhuset är i en känslomässigt utsatt situation och det ställer exceptionella krav på oss som jobbar här," säger Hans Johansson, fastighetsområdeschef, Västernorrlands läns landsting, VLL, Nus.

Som alla andra landsting har VLL en underhållsskuld för länets vårdbyggnader, så även på Nus. Dessutom behöver man bygga om för att anpassa byggnaderna för framtidens vårdbehov, vilket betyder mindre och effektivare lokaler. Hans Johansson ser ett renoveringsbehov som sträcker sig många år framåt, men påpekar att det inte är säkert att landstingets ekonomi mäktar med den takten. Nus byggs även till med en ny psykiatribyggnad på 33 000 kvadratmeter, Byggnad 28, som ska stå klar årsskiftet 2021/2022.

"För att frigöra de ytor som ska byggas om har vi planerat flera år i förväg. Ibland kan det behövas en flytt i tre led för att tömma en vårdavdelning," berättar Hans Johansson.

För att göra detta logistiska pussel möjligt har man, förutom att flytta runt i de befintliga byggnaderna, också byggt evakueringspaviljonger på sammanlagt 10 000 kvadratmeter. Drygt 6000 av dem rymmer fullvärdiga vårdavdelningar med högt tekniskt innehåll.

Hans Johansson berättar stolt om några av projekten som genomförts, bland annat ombyggnaden av sex operationssalar härom året.

"Vi byggde om på bara 14 veckor, från att vi började riva till stomrent, tills första operation. Det är ruskigt snabbt," säger Hans Johansson.

Sjukhusets personal blev väldigt nöjda. Det lyckade resultatet förklarar han med att Nus använder duktiga entreprenörer och att man jobbar i samverkansprojekt. Byggaren Skanska och Caverion, som levererade renrum och kringliggande teknik, kom tidigt in i planeringen och kunde genomföra en mycket genomarbetad projektering.

"Caverion är en stor och viktig aktör hos oss," säger Hans Johansson.

Andra projekt som han vill lyfta är helikopterplattan, den andra självsläckande i världen. Sist men inte minst, ett av de internationellt sett mest komplexa ”smarta termiska nät” som bland annat innehåller världens 30:e största geolageranläggning som producerar hela 10 GWh om året. Och till skillnad mot vad man kanske skulle tro så används den inte primärt för att värma byggnaderna, utan för att tillfredsställa sjukhusets stora kylbehov som är betydande året runt för vårdavdelningarna. I stort sett hela övriga sjukhuset har komfortkyla.

"Vi har tagit ett nytt helhetsgrepp och skapat en systemlösning för hur all teknik ska samverka för en effektiv och ekonomisk drift. Vi har skapat ett smart termiskt system där vi sluter kretsloppet för värme och kyla och där vi kan flytta energi mellan dag och natt, mellan byggnader och mellan årstider," berättar Hans Johansson stolt.

Den nya psykiatribyggnaden är ett tydligt exempel på hur energieffektiv systemlösningen är. Enligt beräkningarna kommer den att ha ett energibehov på endast 12–13 kWh/m² och år (köpt energi). Boverkets nya krav på nära–nollenergibyggnader* är 50 kWh/m² och år.

"Det kommer att bli den häftigaste kåken i norra Sverige," säger Hans Johansson med eftertryck.

Viktigt med rätt ventilation i vården

Att förebygga smittspridning är en viktig uppgift för ventilation på sjukhus. Inom viss vård är låga halter av smittämnen i luften helt avgörande för resultatet, till exempel vid transplantationer och brännskadevård.

"Det är mycket viktigt med mikrobiologiskt ren luft i vissa verksamheter, alltså att antalet bakterier i luften hålls mycket lågt. Det gäller till exempel alla operationsavdelningar där kraven är mycket höga för att det inte ska uppstå infektioner, säger Anders Johansson," hygienläkare vid Västerbottens läns landsting.

Kravställningen för de mest infektionskänsliga operationerna är att det ska vara mindre än 10 bakteriebärande partiklar per kubikmeter. I andra verksamheter ska särskilt infektionskänsliga patienter skyddas mot luftburen smitta med hjälp av lätt övertryck och HEPA-filtrerad luft. Ett tredje exempel är när spridning av luftburen smitta från någon som har t ex mässling ska hindras. Då krävs undertryck och garanti för att frånluft inte letar sig in till andra rum.

"Så det finns många utmaningar som måste lösas för att nå önskad luftrenhet i sjukhusmiljöerna. Och det är viktigt att de inblandade aktörerna, från installationsföretag till beställare, förstår varandra och vårdens krav," säger Hans Johansson.

Effektiva filter renar

Många av våra europeiska storstäder har svårt att klara EU:s och WHO:s riktlinjer för luftföroreningar. I väntan på en snar lösning på de problemen finns det tröst att hämta i en vetenskaplig artikel publicerad 2015. I den påvisas det för första gången vetenskapligt att moderna ventilationssystem med effektiva filter renar utomhusluften från luftburna cancerogena partiklar. Studien bygger på provtagningar från två starkt trafikerade platser i Stockholm: Midsommarkransen gymnasium intill Essingeleden som trafikeras av cirka 160 000 fordon per dygn och Hornsgatan, en av Stockholms mest förorenade gator.

"I dagligt tal kan man säga att inomhusluften tillförs renad luft utifrån när man använder effektiva filter," säger Roger Westerholm, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet, och medförfattare till artikeln som beskriver studien.

FAKTA NUS:
Norrlands universitetssjukhus, Nus, är ett av Sveriges sju universitetssjukhus med en sammanlagd yta på 330 000 kvadratmeter. Sjukhuset ligger i Umeå i Västerbottens läns landsting. Omkring 5 600 anställda jobbar på Nus, av dem är ungefär 600 läkare och 2000 är sjuksköterskor. Nus ansvarar för högspecialiserad vård i den norra sjukvårdsregionen på en yta som motsvarar över halva Sverige och med ungefär 876 000 personer i sitt upptagningsområde. Sjukhuset har flera år i rad legat på topp-placeringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus. På sjukhuset bedrivs omfattande forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.

Läs mer om Caverions tjänster inom ventilation och luftbehandling.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter