Världens största flytt - web.jpg
20.12.2018 Articles

Världens största flytt

Samhällsomvandlingen av Kiruna har väckt uppmärksamhet i hela världen. Omkring 6 000 människor ska flytta tillsammans med många offentliga och kommersiella lokaler när LKAB behöver mer mark för sin malmbrytning. Mindre känt är att hela samhället Malmberget, drygt tio mils resa söderut, avvecklas och rivs. Där behöver alla invånare flytta, främst till närbelägna Gällivare.

Både Kiruna och Malmberget har växt fram intill stora malmfyndigheter. Gruvdriften påverkar marken och därför genomförs en flytt av gigantiska mått. I Kiruna har det pågått förberedande infrastrukturarbeten i många år, bland annat har man byggt nya vägar och flyttat järnvägen, men det är först i år som de första husen flyttas och omvandlingen av staden blir mer synlig. I Malmberget ser verkligheten helt annorlunda ut.

”Där har samhällsomvandlingen pågått i över 50 år. Den började med att kyrkan flyttades på 1970-talet. Men nu kräver gruvbolagets fortsatta underjordsbrytning att hela samhället läggs ner och flyttas till närbelägna Gällivare, som förtätas och byggs om”, berättar Erika Lindblad, kommunikatör på Samhällsomvandlingen, LKAB.

Flytten från Malmberget till Gällivare beräknas vara slutförd 2032 och berör omkring 3 200 personer som kommer att få flytta till nytt boende och cirka 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler.

Men allt handlar inte bara om att riva och bygga nytt. Ett 30-tal av LKAB:s kulturbyggnader i Malmberget bevaras och flyttas till närbelägna Koskullskulle. De över 100 år gamla kulturbyggnaderna är gediget byggda, oftast i timmer och med mycket snickarglädje. Husen lyfts upp och körs på trailer de sju kilometerna mellan de två samhällena. Våren 2018 står 25 av de 30 husen på ny mark. De flesta av dem har redan fått nya värme-, vatten- och avloppsinstallationer som utförts av lokala montörer från Caverion, företaget har även renoverat plåtdetaljer på taken.

”Det krävs lite extra arbeta att renovera VVS-systemet i gamla kulturbyggnader. Men det är ett roligt jobb att få vara med och göra de vackra husen beboeliga igen”, säger Erik Karlsson, distriktschef Caverion Malmfälten.

Erik bor i Gällivare och ser dagligen hur flytten av Malmberget påverkar samhället. Överallt byggs det nytt, både bostäder, kommersiella och offentliga lokaler.

”Caverion och alla vi som bor här är delaktiga i ett unikt och spännande projekt som påverkar hela befolkningen. Det är inte var dag som hela samhällen flyttas och att man nästan samtidigt bygger ny gymnasieskola, äldreboende, simhall, sporthall och förskola i ett samhälle av Gällivares storlek”, säger Erik Karlsson.

Omvandlingen av Gällivare/Malmberget och Kiruna

Totalt kommer cirka 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostad­ och lokalytor att ersättas i de bägge orterna. Nästan 10 000 personer, cirka en fjärdedel av Malmfältens befolkning, kommer att flytta. Även 160 butiker och företag måste flytta. Samhällsomvandlingen beräknas pågå minst till 2035, då nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna. Om LKAB bestämmer sig för att gå djupare ner i gruvorna kommer flyttarna att fortsätta.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter