© ABB
12.01.2018 Articles

Männen som jobbar i propellrar

Männen som jobbar i propellrar

Caverions verksamhet är inte begränsad till Europa. Våra medarbetare reser över hela världen på uppdrag. Ett jobb som sker långt hemifrån är det elektriska underhållet av Azipod-roderpropellrarna på jättelika kryssningsfartyg, en uppgift som utförs tillsammans med ABB:s projektorganisation.

Det planerade underhållet sker på fartygsvarv och våra tekniker arbetar långa dagar i trånga och varma utrymmen inuti propellrarna.

- Fartygens propellersystem fungerar både som roder och propeller och systemet vrider sig 360 grader. Vi demonterar och återställer de elektriska komponenterna i samband med underhåll av lager och tätningar. Senast har vi jobbat på plats i Danmark, Italien, Spanien, Japan, Singapore, Bahamas och USA, för att bara nämna några, förklarar teknikerna Pekka Järvinen och Jere Aaltonen.

Långa och varma dagar inuti en roderpropeller

De snäva tidsplanerna på varven kräver långa arbetsdagar: minst 13 timmar sju dagar i veckan. På många arbetsplatser är temperaturen över 30 °C och det är inte svalare inuti propellrarna. Det är en varm, fuktig och trång arbetsmiljö.

- Det är så trångt att du knappt kan vända dig. Vi måste dricka mycket vatten och ta rast varannan timme. Ett projekt tar i genomsnitt två veckor. När jobbet är klart flyger vi antingen hem till Finland för några dagars ledighet eller raka vägen till nästa arbetsplats, säger Jere.

De beresta teknikerna ställs inför tuffa utmaningar, dels på grund av snäva tidsplaner och ständigt skiftande arbetsförhållanden, dels för att elarbetet som utförs av Caverions medarbetare är det sista steget i fartygsunderhållet på varvet. Alla tekniska installationer måste bli klara i tid och i ett svep. Trots detta måste teknikerna behålla lugnet i den hektiska miljön.

- Det har funnits tillfällen då vi har varit tvungna att leverera en specifik komponent till Bahamas. En person fick kasta sig på flyget från Finland med komponenten i väskan, skrattar Jere och Pekka.

Utrymmet inuti propellern är trångt och fallrisken är hög

Säkerheten under arbetet är viktig, i synnerhet vid så här tuffa arbetsförhållanden. Utrymmet inuti roderpropellern är trångt och fallrisken är hög. Teknikerna måste alltid bära en syremätare på sig, det finns alltid en dörrvakt i tjänst och mobilanslutningen måste fungera. Ingen får arbeta ensam. Alla verktyg, inklusive skruvar och muttrar, dokumenteras och märks när de återlämnas. Om något ramlar ned i propellern måste man leta rätt på det, hur litet det än är.

Trots de snäva tidsplanerna och tuffa arbetsförhållandena gillar Pekka och Jere sitt jobb.

- Det här yrket har sina utmaningar. Vi reser i genomsnitt 60–80 dagar per år. Det är inte idealiskt om man har familj. Å andra sidan får vi se fantastiska platser i hela världen som vi förmodligen aldrig skulle ha kommit till annars, säger Pekka.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter