Henrik Gyllenhammar - Industrial Solutions.jpg
11.08.2016 Pressmeddelande

Henrik Gyllenhammar utsedd till Affärsområdeschef för Caverion Industrial Solutions, Sverige

Henrik Gyllenhammar utsedd till Affärsområdeschef för Caverion Industrial Solutions, Sverige. 

Henrik Gyllenhammar har blivit utsedd till Affärsområdeschef för Industrial Solutions Sverige med omedelbar verkan. Henrik är också en medlem av divisionsledningen för Industrial Solutions.

I sin nya roll kommer Henrik att ansvara för utvecklingen av Industrial Solutions verksamhet i Sverige, vilket även inkluderar resultatsansvar för tillväxt och ökad lönsamhet. I Henriks roll ingår även att fortsätta utvecklingen av organisationsstrukturen för att tillsammans med Caverion Sverige på bästa sätt möta industrikunders behov. Henrik har haft olika ledningsroller inom Caverions industrisegment sedan 2011 och kommer närmast från en roll som Chef för affärsutveckling och försäljning inom Industrial solutions Sverige. 

Industrial Solutions tillväxtområden innefattar möjligheter inom industriprojekt, lokala tjänster i lokala enheter samt att förbättra partnerskap och långsiktiga avtal.

Henrik resultatrapporterar till Erkki Huusko, COO, Caverion Industrial Solutions, och rörande tillväxt och utveckling till Juhani Pitkäkoski, CEO, Caverion Industrial Solutions.

”Henriks utnämning är helt i linje med Caverions strategi att stärka och öka takten för Industrial Solutions verksamhet i Sverige”, säger Pitkäkoski.

Jonas Kihlberg har efter tolv år i företaget valt att säga upp sig från rollen som Affärsområdeschef Industrial Solutions till förmån för nya möjligheter utanför Caverion. 


Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige 0730-50 92 85 erika.a.bjornesparr@caverion.se 
Prenumerera på nyheter