Trafikverket.jpg
24.10.2016 Pressmeddelande

Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner SEK

Caverion och Trafikverket har tecknat avtal värt 23 miljoner SEK

Avtalet sträcker sig över 2 år med option på förlängning i ytterligare 2+2 år. Uppdraget omfattar tekniska installationer i vägar och tunnlar i Stockholmsområdet däribland Essingeleden, Häggviksleden och Norrortsleden, Södra länken, Muskötunneln och Norra länken.

Uppdraget omfattar även löpande arbeten som exempelvis förbättringar och moderniseringar av befintliga installationer. Caverion har sedan 2011 haft ett liknande uppdrag av Trafikverket och det nya avtalet innebär att samarbetet utökas.

"Avtalet innebär en vidareutveckling och fördjupning av den redan goda relationen mellan Trafikverket och Caverion. Det här uppdraget kräver hög kompetens och erfarenhet av bland annat projektledning, genomförande och eldriftsansvar och jag är övertygad om att vi kommer leva upp till kundens krav och förväntningar", säger Mikael Smedborn, Distriktschef Caverion Managed Services Mitt.

Avtalet täcker teknikområdena värme och sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla och automation. Tjänsteområden som omfattas är design och konstruktion och managed operations.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Mikael Smedborn Distriktschef Caverion Managed Services Mitt 08 705 32 82 mikael.x.smedborn@caverion.se
Prenumerera på nyheter