Rättspsykiatriskt centrum

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg kommer att innehålla vårdanläggning och rehabilitering för 51 patienter. Den färdiga anläggningen kommer även resultera i cirka 150 arbetstillfällen och möjligheter till forskning och utbildning. Region Skåne gav Caverion uppgiften att utföra allt värme- och sanitetsarbete.

 
 

 Transparent energieffektivitet

 

Byggnaden blir ett passiv- och plusenergihus  

 

Kundbehov

  • Region Skåne gav Caverion uppgiften att utföra allt värme- och sanitetsarbete när Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) uppförs strax utanför Trelleborg.
    .

Lösning

  • Den färdiga byggnaden blir ett mycket energieffektivt så kallat passiv- och plusenergihus som kommer att ge ett energiöverskott om 2 kWh/m2/år. Byggnaden producerar därmed mer energi än vad som förbrukas.
  • Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad nivå Guld, den högsta nivån. Till grund för certifieringen ligger svenska bygg- och myndighetsnormer samt svensk byggpraxis.

  • Fastighetssystemen får sin energi från solceller och vindkraftverk samt sol- och vindenergikällor. I kombination med passivhustekniken, gör detta RPC:s nya lokaler unika i Sverige.

När fastigheten färdigställdes hösten 2016 var det nya Rättspsykiatriskt Centrum det enda passivhuset i Sverige med solceller, solfångare, geotermi och ett eget vindkraftverk på cirka 25 meter. 80% av värmen i ventilationsluften återanvänds. Caverion utförde allt värme- och sanitetsarbete i projektet. 

 

Vill du veta mer?

Boka ett möte

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta