Melker

Kontorshuset Melker i Västerås var Sveriges första "glashus" när det stod klart 1960. Byggnaden kom att bli vägledande för kontorsbyggen i Sverige under många år och hade många banbrytande tekniska nyheter. Hela byggnaden är uppbyggd av en-metersmoduler och har ett stort inslag av prefabricerade komponenter. Innan ombyggnaden av klimatstyrningen styrdes värme, kyla och ventilation av tre separata system. Nu finns bara ett överordnat intelligent system som styr alla funktioner. 

 
 

 Trådlösa temperaturgivare

 

Effektivt inomhusklimat

 

Kundbehov

  • Innan ombyggnaden av klimatstyrningen styrdes värme, kyla och ventilation av tre separata system.

  • Anläggningens energikostnader behövde fortsatt hållas låga.

Lösning

  • Två exakt likadana styrdatorer har placerats på olika platser i byggnaden för att säkerställa driften
  • Trådlösa temperaturgivare har installerats på varje våningsplan, som höjer och sänker temperaturen efter behov. 
  • En byggnad med mycket glas blir fort varm. Därför installerades en avancerad väderstation på taket. Den mäter temperatur, luftfuktighet, vindhastighet och solstrålning - en viktig komponent vid styrningen av klimatet.
  • Då klimatet styrs centralt har risken för att värme och kyla motverkar varandra byggts bort.

Kontorshuset Melker i Västerås var Sveriges första "glashus" när det stod klart 1960. Byggnaden kom att bli vägledande för kontorsbyggen i Sverige under många år och hade många banbrytande tekniska nyheter. Hela byggnaden är uppbyggd av en-metersmoduler och har ett stort inslag av prefabricerade komponenter. Endast ytterväggarna och de bärande pelarna samt trapphusen är fasta, alla innerväggar är flyttbara. Kontoret byggdes för dåvarande Asea som vid tillfället hade en snabb växande konstruktionsverksamhet. Den krävde ett omfattande ritarbete för hand, och husets bredd mellan korridoren och ytterväggarna är därför anpassad till dåtidens modernaste ritningsmöbler. Byggnaden var utrustad med ritningshiss, rörpost och paternosterhiss (hiss med ett system av dörrlösa hisskorgar där man kliver av och på i farten).

 

Vill du veta mer?

Boka möte

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta