"Här kan vi testa alla möjliga (och omöjliga) driftfall under kontrollerade former" - Mikael Djudic

Verklighetsnära utbildning i CO2-system stärker spetskompetens

På Caverions kontor i Västerås bedrivs kvalificerad utbildning i CO2-system - så nära verkligheten som det går att komma. I kurslokalerna finns ett toppmodernt labb utrustat med två fullt fungerande CO2-maskiner med tillhörande styr- och reglerutrustning. Där får Caverions kyltekniker regelbundet individanpassad vidareutbildning.

"Här kan vi spegla teknikernas verklighet på djupet och ta upp och testa alla typer av driftfall och -inställningar", berättar kursledaren Mikael Djudic.

Med sina 30 år i kylteknikbranschen varav närmare 20 år med CO2-teknik är Mikael en av Caverions kyltekniker med spetskompetens inom CO2-området. Expertkunskaper som han delar med sig till sina kollegor på den heldagskurs som han håller två gånger i månaden. Övrig tid arbetar Mikael antingen praktiskt, främst med driftsättning av nya CO2-system, eller med support. Tack vare det skaffar han sig ytterligare kompetens inom CO2-området som han kan dela med sig till sina kollegor.

"Eftersom det bara är tre deltagare vid varje kurstillfälle - och att vi har ett fullt utrustat och fungerande CO2-labb - hinner vi verkligen gå på djupet och ta upp frågeställningar och praktiskt lösa problem från teknikernas egen vardag. Närmare verkligheten än så här går inte att komma", framhåller Mikael.

Styrningen av maskinerna i CO-labbet görs med Caverions intelligenta automationslösning, Caverion iTop*, en viktig del i moderna CO2-installationer. Med hjälp av den kan kursdeltagarna också koppla upp sig mot de anläggningar som de arbetar med i sin vardag.

"Tillsammans kan vi då gå igenom anläggningens inställningar och utvärdera resultaten av ändrade parametrar. Det ger en djupare förståelse som är till hjälp vid felsökning."

Tack vare att Caverion har nära kontakt med tillverkare och utvecklare av hård- och mjukvara får kursdeltagarna också möjlighet att praktiskt testa nyutvecklade produkter som givare och regulatorer, produkter som ytterligare kan förfina systemens funktion samt ge ännu tidigare indikationer på avvikelser.

"Men vi har inte bara tillgång till det allra senaste inom området. Vi har också samlat på oss äldre utrustning, dels för att lära ut hur man kan reparera trasiga delar, dels för att visa hur äldre produkter kan kopplas samman med nya. För det är inte alltid som kunderna byter ut hela system", säger Mikael.

Och skulle han behöva hjälp i någon fråga om CO2-system finns spetskompetens nära till hands. På Caverions Västerås-kontor bedrivs både vidareutvecklingen av Caverion iTop och utveckling av konstruktionen av CO2-maskiner (i nära samarbete med tillverkaren).

*Caverion iTop samlar information från alla styrenheter i ett CO2-system för att styra, optimera övergripande prestanda och energieffektivitet, inklusive kylsystem, värmeåtervinning samt koppling till fastighetsautomation.

Vem tar hand om kyla och värme i dina fastigheter? 

Läs mer och kontakta Caverion här!

Klimatvänliga CO2-lösningar för kyla och värme ger stora energivinster
CO2 anses vara ett av de mest miljövänliga köldmedierna och uppfyller internationella och nationella normer för användning i kyl- och klimatanläggningar. Tack vare dess miljöfördelar och energieffektivitet används CO2 allt oftare som köldmedium, särskilt i större fastigheter och industriella kylsystem. Förutom att vara ett effektivt och hållbart köldmedium producerar CO2-kylmaskiner också värme som kan användas för att till exempel värma upp byggnader, vilket avsevärt minskar den totala energianvändningen. CO2 är ett naturligt förekommande ämne i atmosfären och har en minimal miljöpåverkan jämfört med konventionella köldmedier som f-gaser*. Användningen av CO2 minskar risken för utsläpp av skadliga ämnen som skadar ozonlagret och bidrar till växthuseffekten. CO2 är återvinningsbart och kan återanvändas, vilket minskar resursanvändningen.

*F-GASER:
Beteckningen f-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor som har den kemiska beteckningen F, alltså f-gas. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de på ett globalt plan starkt till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid. En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är betydligt mycket starkare växthusgaser än koldioxid. Exempelvis ger ett utsläpp på ett kg av köldmediet R32 som har ett högt GWP–värde (i dag vanligt förekommande i enklare applikationer som luft/luft-värmepumpar) ett lika stort bidrag till växthuseffekten som ett utsläpp av 675 kg koldioxid. Enligt EU:s f-gasförordning (EU/517/2014) ska f-gaser vars klimatuppvärmningspåverkan (GWP) är 150 eller större fasas ut till och med 2030.