Outsourcing av industriellt underhåll | Viktigt att tänka på vid utvärdering av partner

Outsourcing av industriellt underhåll kan vara en verklig möjlighet för den som strävar efter högre prestanda, säkerhet och hållbarhetsmål. Rätt partner är engagerad i dina mål och utvecklar underhållet av din anläggning tillsammans med dig.

Om du däremot väljer fel underhållspartner för din organisation kan det i slutänden bli kostsamt och äventyra din anläggnings prestanda. Att utvärdera potentiella partners och deras expertis är inte alltid lätt, men med dessa tre steg kan du komma igång med din outsourcing-resa:

1. Partners inom prestanda

Effektiva underhållsprocesser tar tid att utveckla och är ofta mycket branschspecifika. Förutom kompetent underhållspersonal som är bekant med ditt område bör du också vara uppmärksam på ledarskapet hos ditt underhållspartnerföretag.

Kan din partner förbinda sig till era gemensamma prestationsmål? Kan de visa ett engagemang för att utveckla sina säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen, samt effekterna av dessa åtgärder?

Be potentiella partnerföretag om bevis för att deras underhållsprocesser är effektiva och uppdaterade. Detta kan visas genom referensfall från anläggningar som liknar din, eller företagets bästa praxis och bevis på långsiktig effektivitet. Eftersom driftstopp är en oundviklig men kostsam del av driften av en industrianläggning bör du också fråga om din potentiella partners tidigare erfarenheter av att minska och effektivt utnyttja driftstopp i produktionen.

2. Datadrivet beslutsfattande

Moderna digitala verktyg är en viktig del för att säkerställa effektivitet och kontinuerlig utveckling av underhållsprocesser. Genom att samla in och använda data om anläggningens underhållsverksamhet kan ni effektivisera verksamheten och utnyttja era resurser på bästa sätt. Med tiden kan dessa förbättringar i kostnadsmedvetenhet och kostnadshantering visa sig vara en värdefull konkurrensfördel. Dessutom kan digitala verktyg förbättra personalens välbefinnande genom att göra det dagliga underhållsarbetet vid anläggningen enklare och säkrare för dem.

När du utvärderar olika outsourcingföretag för industriellt underhåll bör du fråga dem vilka digitala verktyg de kan erbjuda och hur deras forsknings- och utvecklingsförmåga ser ut. Har de en dokumenterad erfarenhet av att använda data för att driva sitt beslutsfattande och hjälpa sina kunder att framtidssäkra sin verksamhet?

3. Tänk bortom underhåll

Även om ditt huvudfokus är underhåll bör du tänka större när du väljer rätt outsourcingpartner.

Ett framgångsrikt underhållspartnerskap innebär att din partner kommer att bli väl förtrogen med din anläggning. Det kan därför vara vettigt att köpa andra tjänster från dem vid något tillfälle. En kompetent underhållspartner kan hantera saker som underleverantörer och lagerverksamhet åt dig, vilket gör den dagliga driften av din anläggning lite mer stressfri.

Att hitta en partner som också kan tillhandahålla design- och ingenjörstjänster samt anläggningshantering som HVAC, energi- och säkerhetstjänster kan vara fördelaktigt om behovet av annan expertis skulle uppstå. Tänk på outsourcingföretagets hela tjänsteportfölj: kan de erbjuda andra tjänster utöver industriellt underhåll, och kan de göra det till ett pris som passar din organisation?

Vilka kriterier är viktiga för dig när det kommer till industriellt underhåll? Kanske behöver du rådgivning och diskussion innan du tar steget att hitta din nya livscykelpartner. 

Kontakta oss för denna inledande diskussion - och kanske blir det vi som går in i framtiden gemensamt på bred front. 

Om du har frågor om outsourcing av underhåll eller vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att höra av dig!