Caverion säkrar fastighetstekniken för PostNord i Norden

Med 400 objekt utspridda över hela Sverige och ytterligare 100 i Danmark, Finland och Norge är det ett av Caverions större fastighetstekniska uppdrag. Ett ansvarsfullt åtagande i en tuff produktionsmiljö som oftast är i drift 24 timmar om dygnet, sex dagar i veckan. 

"Vi har varit väldigt noga med att välja rätt leverantör av fastighetstjänster och vi har stora förväntningar på Caverion. Våra objekt har fel och brister i olika omfattning och underhållet släpar efter på många platser. Jag har all respekt för de tekniker som ser till att den verksamhetskritiska fastighetstekniken fungerar, och att de genom olika åtgärder hjälper oss att minska PostNords energianvändning", säger Lars Berkvens, KAM, Facility Management, PostNord, och fortsätter: 

"Caverions medarbetare är våra ögon och öron i produktionsmiljön och de tar ett stort ansvar. Vi har mycket personal som hanterar stora mängder brev och paket som behöver en trygg och säker arbetsmiljö." 

PostNords medarbetare säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark, ett viktigt samhällsuppdrag. Förutom det är PostNord en stor aktör inom kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. 

PostNords 400 objekt i Sverige varierar i storlek från den minsta lokalen på cirka 20 kvadratmeter till den allra största postterminalen på cirka 50 000 kvadratmeter. Även fastighetstekniken varierar, från toppmoderna installationer till äldre utrustning. Det ställer höga krav på flexibilitet och yrkeskunnande hos Caverions medarbetare som utgår från de lokala kontoren runtom i landet.  

"Vår målsättning är att, genom optimerad fastighetsdrift och planerat underhåll, minska fastigheternas energianvändning samtidigt som vi höjer statusen på dem", säger Joacim Berglund, teknisk förvaltare Caverion. 

Sedan ramavtalet med PostNord tecknades 2020 och startades 2021 pågår en mängd samtidiga aktiviteter: bland annat inventering och digitala ronderingar för att dokumentera fastighetsteknikens status, upprättande av driftplaner, SBA (systematiskt brandskyddsarbete), injustering och optimering av fläkt-och värmesystem som både minskar energianvändningen och förbättrar arbetsmiljön för personalen. 

"De besparingar som kan göras genom att optimera fastighetsdriften ska inte underskattas", framhåller Joacim Berglund.  

Caverion har även genomfört en behovsanalys inför ledkonvertering i de 100 högst prioriterade fastigheterna. 

"I flera terminaler har vi bytt till led armaturer i produktionsmiljön men inte på övriga ytor, medan man i andra objekt ännu inte påbörjat konverteringen till LED alls än. Där tar Caverion en stor och viktig del i arbetet för att snabba upp tempot i konverteringen så att vi kan minska energianvändningen för belysningen", säger Lars Berkvens. 

Inom PostNord pågår en omställningsplan för en hållbar logistik*. Caverion är starkt involverade i det arbetet. 

"Vi har minskat energianvändningen med i snitt 2–3 procent om året under senare år, och det arbetet blir svårare allt eftersom vi genomfört de uppenbara åtgärderna. Men Caverions tekniker har redan upptäckt och åtgärdat brister i installationer och inställningar som minskat energianvändningen mer än förväntat. Några av investeringarna har dessutom kort återbetalningstid", berättar Lars Berkvens. 

"Jag tror att vi skulle ha svårt att hitta en bättre samarbetspartner än Caverion för PostNords fastighetstjänster", avslutar han. 

*PostNords agenda för hållbar logistik 

Caverion har även avtal för Byggservice med PostNord. Det omfattar både större och mindre ombyggnationer på logistikföretagets samtliga utlämningsställen över hela Sverige. 

Om PostNords uppdrag: 

PostNord har ett samhällsuppdrag som innebär att varje vardag samla in och dela ut adresserade postförsändelser som väger upp till 20 kilo. Uppdraget gäller hela Sverige, förutom vissa områden som är glest befolkade, saknar bilväg som går att använda året runt, eller till öar utan fast landförbindelse och som saknar reguljär färjetrafik. 

Vem tar hand om din fastighet över hela livscykeln?

Läs mer och kontakta Caverion här!