Linköpings kommun satsar på kamerabevakning för ökad trygghet

Som en del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete installerar Linköping trygghetskameror. Caverion vann upphandlingen som i ett första skede omfattar installation av 15 kameror på olika platser runt om i staden samt mjukvara för bildanalys.

Kamerabevakning är ett av flera viktiga verktyg som kan bidra till det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och ett bra komplement till andra trygghetsskapande åtgärder, exempelvis ökad närvaro av väktare och ordningsvakter eller annan personal, förbättrad belysning, översyn av buskars och träds placering samt larm och säkra lås.

Filmmaterialet kan även hjälpa Polisen vid brottsutredningar, säger Anders Fernemark, säkerhetschef i Linköpings kommun. De första kamerorna i centrala Linköping sattes upp och driftsattes av Caverion under augusti 2022. Kamerorna ansluts till fastigheternas befintliga fibernät och placeras minst fyra meter upp i luften. Skyltar informerar tydligt om att området kamerabevakas.

– Tillsammans med Polisen, Östgötatrafiken och berörda fastighetsägare har vi valt ut lämpliga platser
för kamerabevakning, berättar Anders Fernemark. I ett första steg sätts de upp vid busshållplatser.
Kamerorna filmar kontinuerligt och bildmaterialet sparas i tre dagar, därefter raderas det automatiskt.

Bildströmmen, tillsammans med metadata, lagras i kommunens servrar och kan efter begäran lämnas ut till
Polisen eller andra behöriga.

– Det märks att Linköpings kommun har gjort ett grundligt arbete med kravspecifikationen. Kamerabe-
vakningssystemet är teknikoberoende, vilket säkrar framtida behov. Mjukvaran är intelligent och kan
obegränsat analysera videoflödet. Systemet kan till exempel skilja på om det är en buss eller en person som
syns på bilden, berättar Marcus Pettersson, servicechef Caverion.

Caverion har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner och andra kunder inom offentlig och privat sektor med
olika säkerhetslösningar. Den första installationen av ett kameraövervakningssystem för en kommun genomfördes i Lund 2010. Installationen och driftsättningen av Linköping Kommuns kamerabevakning beräknas slutförd under hösten 2022.

– Vi har en bra dialog med Caverion och installationsprocessen går enligt plan, säger Anders Fernemark.