Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik

Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik

Lundabron går mellan Lundåkern och Bölesholmarna i Umeå och knyter ihop stadens västra delar med Teg. Bron invigdes i december förra året och den 179 meter långa pylonbron är timglasformad för att ge ökad stabilitet.

"Det är en efterlängtad bro som nyttjas av väldigt många Umeåbor" berättar Kjell Olovsson, affärsutvecklare Veidekke och arbetschef för det komplicerade brobygget. Konstruktionen av Lundabron är väldigt tekniskt avancerad där de olika delarna är tillverkade och monterade med millimeterprecision.

Att Umeå kommun tillsammans med Veidekke valde att bygga en hängbro beror på att man inte ville riskera att flödet för Stornorrfors kraftverk hindrades genom att placera brostöd i älven.

"Vi är mycket nöjda med brons slanka och fina konstruktion. Men det var ett tufft race i slutet av bygget för att få allt klart till invigningen. Caverion och de andra entreprenörerna gjorde ett bra jobb under stark tidspress" säger Kjell Olovsson.

Caverion Umeå har installerat armaturerna som kvällstid ger Lundabron en vacker ljusbild som tydligt markerar de 24 meter höga pylonerna och brons timglasform.

"Vi har monterat 92 runda försänkta spotarmaturer i räcket och 16 strålkastare som lyser upp pylonerna" berättar Daniel Lundström, Servicechef El, Caverion, Umeå.

Armaturerna är kopplade till fjärrstyrningen av kommunens övriga belysning. Lundabron medför förbättrad tillgänglighet till två av Umeås attraktiva grönområden, Bölesholmarna och Strandpromenaden. Tack vare Umeås nybyggda hängbro binds de samman med en bilfri slinga på 3,6 km. Bron är också ett smidigt alternativ för arbetspendling över älven för stadens cyklister och fotgängare.

Projektet är en samverkansentreprenad mellan Veidekke och Umeå kommun.