Nyköpings sjukhus

Sjukhusmiljö ställer stora krav

Caverion i Nyköping har ett drift- och serviceavtal med Region Sörmland. Avtalet omfattar bland annat arbeten inom värme och sanitet på Nyköpings lasarett. Sjukhuset genomgår för närvarande en omfattande om- och tillbyggnad, så förutom den dagliga driften bistår Caverion med vs-resurser vid ett flertal mindre ombyggnadsprojekt.

Ett av projekten som pågår är ombyggnaden av en kontorsfastighet till moderna och ändamålsenliga lokaler för Folktandvården i Nyköping. Projektet genomförs tillsammans med regionens övriga ramavtalsentreprenörer där Caverion utför vs-installationerna.

"Förutom att det är väldigt montagetätt med vatten och avlopp i nästan alla rum innehåller ombyggnaden avancerade moment med vakuuminstallationer till tandläkarutrustningen" berättar Thommy Gustafsson, servicechef, Caverion Region Öst.

På plan åtta i sjukhusets huvudbyggnad arbetar montör Thomas Malmqvist med ett annat projekt. Han förbereder montaget av nya ledningar för medicinska gaser i ett rum som byggs om till vårdrum. Inne på avdelningen intill har han flyttat vatten och avlopp i ett vårdrum som anpassats för ett nytt patientkostsystem, Fleximat.

"Jag arbetar också med Caverions dagliga drift och underhåll av sjukhusets anläggningar för värme, vatten och sanitet" berättar Thomas.

Det är många gamla installationer på sjukhuset så det krävs att vi är uppfinningsrika och kan lösa de problem som uppstår.

Caverion är ett av sex företag som har det livsviktiga arbetet att se till att all fastighetsteknik fungerar på sjukhuset. Uppdraget ställer höga krav på kompetens, regelbunden tillsyn och snabba åtgärder.

"Sjukhusmiljön ställer också särskilda krav på alla medarbetare hos våra årsentreprenörer" säger Michael Lindberg, projektledare region Sörmland.

De utför regelbundet arbeten i pågående vårdverksamhet som så långt som möjligt inte ska störas. Caverions medarbetare på lasarettet gör ett jättebra jobb.