Samarbete nyckel till kompetensförsörjning

Fastighets– och installationsbranschen står fortsatt inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. Kvalificerade medarbetare från såväl gymnasium och yrkeshögskola som högskola och universitet är hett eftertraktade.

Som vi skrivit om i tidigare nummer av Caverions Magasin samarbetar Caverion med flera Yrkeshögskole– och gymnasieutbildningar för att bidra till branschens kompetensförsörjning.

Samarbetet med Yrkeshögskolan på Hammarö utanför Karlstad har pågått ända sedan början av 2000-talet. Här utbildas blivande industrirörstekniker efter en kursplan som är framtagen i samarbete med företag i branschen. Detta för att säkerställa att den ger denkompetens som efterfrågas av arbetsgivare. Två av lärarna är före detta medarbetare på Caverion Industrirör.

– De vet vad som krävs och har färska kunskaper från branschen, säger Peter Jansson, projektledare, Caverion Industrirör, Karlstad.

Peter sitter med i skolans ledningsgrupp och deltar tillsammans med representanter från fem andra företag med att forma utbildningen efter branschens aktuella behov.

– Vi erbjuder också studenterna praktik på Caverion Industrirör. Varje termin har vi mellan en och tre praktikanter. Flera av studenterna har anställts på Caverion Industrirör efter avslutad utbildning, berättar Peter som också själv gått utbildningen.

Peter fungerar också som Caverions kontakt med studenterna under deras praktikperiod, LIA, Lärande i arbetslivet.

– Det är ett avancerat och kul uppdrag och jag lär mig massor, säger Peter.

Praktiken är individuellt anpassad och görs under handledning av en erfaren industrirörstekniker under sammanlagt sex månader.

– Tack vare att de flesta av våra uppdrag är komplexa och innehåller många moment är en praktikplats hos oss väldig lärorik och utvecklande, säger Peter Jansson.

En av studenterna som gjorde sin praktik på Caverion under senvåren 2020 var Filip Gunnarsson. Han deltog bland annat i montaget av Yaras nya huvudledning under den fem veckor långa slutpraktiken.

– Jag gjorde absolut rätt val när jag valde att omskola mig till industrirörstekniker. Innan jobbade jag som maskinställare inom livsmedelsindustrin.  Utbildningen var bra och passade mig som är praktiskt lagd. Särskilt praktikperioderna var väldigt utvecklande och jag lärde mig något nytt nästan varje dag, säger Filip.

Filip Gunnarsson gjorde tre av utbildningens fyra LIA-perioder på Caverion Industriör i Karlstad.

– Jag har trivts jättebra på Caverion, min handledare var erfaren och duktig på att lära ut och jag blev väl mottagen av alla kollegor. Jag kommer definitivt att söka jobb på Caverion, säger Filip.

FAKTA

Industrirör är en egen gren inom installatörsyrket med speciell kompetens. En certifierad industrirörstekniker har behörighet att svetsa trycksatta anordningar, farliga media och högtrycksånga. Det ställer höga krav på hantverksskicklighet, noggrannhet och säkerhetstänkande.