PostNord ställer om till fossilfria transporter

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är en viktig del för att PostNord ska kunna nå klimatmålen. Målsättningen är att all distribution av post och paket - från Kiruna i norr till Ystad i söder - ska göras med fordon som drivs med el eller biogas. Det gäller både våra lätta fordon, där många redan i dag är eldrivna, och våra lastbilar, PostNord ska vara emissionsfria på lätta fordon 2027 och köra fossilfria tunga fordon 2030, berättar Roger Johansson, verksamhetsutvecklare anläggningar, PostNord.

Logistikföretaget har fram till idag installerat cirka 1 300 laddpunkter (oktober 2023). Caverion har installerat 800 av dem, huvuddelen är 22 kW dubbelladdare men även ett antal snabbladdare på 150 kW.

– Vi har även ett separat avtal för drift och underhåll av laddpunkterna, där felanmälan görs i Caverion SmartView och övervakningen i ChargePoints system, berättar Joakim Attoff, försäljningschef el, nationella kunder, Caverion.

PostNord är en av Nordens största fordonsägare. PostNord Sverige äger omkring 6 600 fordon och 900 elcyklar och målsättningen är att hela flottan ska bli fossilfri. Cirka 36 procent av PostNord Sveriges fordonsflotta körs redan i dag på el och andelen växer i snabb takt. 

PostNords hållbarhetsarbete

PostNords agenda för hållbar logistik bygger på åtaganden och mål inom klimat, säkra arbetsplatser, inköp och leverantörer samt mångfald och inkludering. Koncernens klimatmål har godkänts av Science Based  Targets initiative. PostNord arbetar efter två delmål på väg mot fossilfritt 2030: CO2-utsläppen ska minska med 40 procent till 2025 och logistikföretaget ska nå nollutsläpp på så kallade sista milen-transporter (Last Mile) senast till 2027, fordonen ska då drivas med el eller biogas. Sista milen står för en stor del av de transporter som görs i samhället och är därför ett område där förändringar har stor betydelse för hållbarheten.

C_JonasJosefsson_Caverion_TJ013.jpg
 
C_laddning_TJ007.jpg

Jonas Josefsson, servicechef el Caverion, vid en av de drygt 50 laddboxar som Caverion installerat vid PostNords brevbärarterminal i Borås.