Stora Enso utökar kartongproduktionen på Skoghalls bruk

Stora Enso har byggt om kartongmaskinen på Skoghalls bruk för att kunna öka produktionen av förpackningskartong med 100 000 ton - och Caverion stod för allt elarbete. Arbetet har genomförts i två etapper, under brukets två veckor långa årliga underhållsstopp plus ytterligare fyra veckors stopp för ombyggnaden av kartongmaskinen.

"Det är ett tidskritiskt arbete där allt måste klaffa. Men med noggrann projektering och planering, och med allt material på plats har vårt arbete flutit på som det ska", berättar Mattias Emilsson, projektledare El, Caverion.

Under den första etappen uppgraderade Caverions montörer bland annat instrumentering och automation på kartongmaskinen som nu efter ombyggnaden har en kapacitet att öka produktionen med cirka 100 000 ton.

"I fas två byggde vi om elkraftförsörjningen till sex massaupplösare där varje maskin drivs av tre stycken 500 Kw-elmotorer samt elen till fläktar och våtparti. Vi moderniserade också ställverket. En stor del av kabeldragningen utfördes innan själva stoppet, och under pågående drift i bruket."

Mattias uppskattar att cirka 80 procent av all kabel drogs innan stoppet. Men det var ändå mycket av arbetet som utförs under det andra driftstoppet då all utrustning skulle kopplas in. 

En del av elarbetet har varit fysiskt tungt och krävande, särskilt moderniseringen av ställverket. Förutom installationen av nya omriktare och frekvensomkopplare har Caverions medarbetare, i detta projekt, dragit 5000 meter Axqj 240 mm2-jordkabel, en mycket tjock kabel som väger cirka 5 kilo per meter. De har även dragit 20000 meter elkabel i standarddimensioner.