Christoffer Norén, elektriker Caverion, arbetar med bilhallens energisnåla armaturer.

Minskad elanvändning med 84 procent hos Toyota Center

Ny smart belysning ger vinst i alla led. Förutom en kraftigt minskad elanvändning på cirka 84 procent minskar antalet ljuskällor med mer än hälften samtidigt som medarbetarna får en bättre arbetsmiljö. Det berättar Samuel Igrisan, fastighetsanvarig Toyota Göteborg.

Han fortsätter:
"Dessutom gör bytet från lysrör till led-armaturer att servicebehovet i stort sett upphör."

Valet av armaturer, som både skulle passa verksamheten och minska energianvändningen, gjordes efter en noggrann förstudie genomförd av Caverion tillsammans med Toyota Center Göteborg. (Caverion har sedan 2020 ett ramavtal för fastighetsservice med bilföretaget.)

Efter testinstallation valdes armaturer från Fagerhult som finns i flera olika utföranden. Samtliga har integrerade sensorer och individuell styrning via app eller webbgränssnitt. Belysningen kan schemaläggas och ljusflödet anpassas efter lokalens behov. Närvarodetektering gör att belysningen tänds när det är människor i lokalerna, samt dimras till förinställd nivå, eller släcks helt, när ingen är på plats. Armaturerna tar också hänsyn till ljusinsläpp från fönster och dimras automatiskt för att spara ytterligare energi.

"Det passar oss perfekt då vår fastighet har många fönster", säger Samuel Igrisan.

LED ger vinst i alla led

Eftersom Toyota Center Göteborg har verksamhet 06.00-18.00 vardagar (11.00-15.00 lördag och söndag) var det viktig att demontering och installationer anpassades efter verksamhetens behov och önskemål.

"Arbetet flöt friktionsfritt, alla inblandade hjälpte till. Samarbetet med Caverion fungerade klockrent, deras medarbetare är kunniga och flexibla. Skriv gärna att Caverions elektriker, Christoffer Norén, gjorde ett grymt jobb, en stjärna till honom", säger Samuel Igrisan och fortsätter:

"Resultat av installationen blev ännu bättre än vad jag och mina kollegor väntade oss. Det är också en riktig bra investering som både kraftigt minskar energianvändningen för belysning och, beroende på elpris, har väldigt kort payoff-tid."

Siffrorna i inledningen gäller etapp ett av två. Den omfattar de större ytorna i fastigheten: bilhallar, verkstad och lager. För installationen av etapp två som omfattar kontor, backoffice, personalutrymmen med mera, pågår projektering.

Fakta Toyota Center i Göteborg

  • Är en fullserviceanläggning som har öppet vardagar 06.00-18.00, lördag och söndag 11.00-15.00.
  • Antal anställda: 130.
  • Försäljning: Säljer cirka 3 400 nya och begagnade bilar varje år.
  • Fastighetens storlek: 5 900 kvm.

Caverions avtal för fastighetsservice:

Service- och underhållsavtalet med Toyota Center Göteborg började gälla i inledningen av 2020, vissa arbeten påbörjades redan hösten 2019, och har fortsatt löpande sedan dess. Exempelvis har ventilationsaggregaten försetts med nya energieffektiva EC-fläktar som sänkt energianvändningen med drygt 50 000 kWh per år. Styrning och automation av fastigheten har också bytts ut och fastigheten övervakas från Caverion Remote center. Golvvärmeslingorna i betongplattan har rengjorts och fläktar med punktutsug har installerats som skapar en bättre arbetsmiljö för personalen. Ny EC-fläkt har också installerats för tvätthallens frånluft. Vidare har laddstolpar till elbilar installerats. Samarbetet har resulterat i stora energibesparingar och där installationen av smarta armaturer är den sista stora pusselbiten som läggs på plats. Nu har Toyota Center Göteborg en moderniserad fastighet som kan möta framtidens krav. Läs gärna mer om bilföretagets samarbete med Caverion i Caverion Magasin nr 2, 2020.

Hur arbetar ni med energieffektivisering? Är ni redan #energywise - eller finns det mer att göra?
Läs mer här!