Max restaurang i Norrtälje

Hållbart hus ledord när MAX byggde nytt i Norrtälje

MAX i Norrtälje är burgarkedjans första restaurang i ett så kallat "Hållbart hus". Restaurangen, nummer 142 i Sverige, är byggd i material med låga CO2­avtryck och den tekniska lösningen för driften beräknas halvera energiförbrukningen.

Vi på MAX har alltid jobbat mycket med hållbarhet och sedan 2018 är vår meny klimatpositiv, det betyder att vi analyserar, minskar och binder minst 110 procent av utsläppen. I och med de fastighetstekniska lösningarna i den nya restaurangen i Norrtälje har vi tagit ett jättekliv framåt för klimatet, säger Michael Medin, byggprojektledare, MAX Burgers, och fortsätter: Restaurangen blir också ett test för att se hur de nya materialen och teknikerna fungerar i praktiken.

Genom att bland annat använda hållbara material som grön betong i plattan och trästomme uppskattar MAX att CO2-utsläppen var 31 procent lägre vid bygget av restaurangen. De tekniska installationerna för kyla och värme har utförts av Caverion och beräknas halvera restaurangens energiförbrukning jämfört med en motsvarande restaurang. Detta görs genom att energin återanvänds flera gånger genom en kombination av en Huurre Eco CO2-anläggning som producerar både värme och kyla, frikyla och energilager i borrhål samt FTX-ventilation med återvinning.

– Vi har tagit fram ett helt nytt koncept för CO2-lösningar i mindre fastigheter som vi installerat på MAX i Norrtälje. Tekniken i sig är väl beprövad och vi har tio års erfarenhet av större installationer, berättar Fredrik Strengbohm, teknisk chef Caverion.

MAX restaurangerna har i många år använt sig av borrhål för frikyla och lagring av värme för att minska behovet av köpt energi. Men genom att installera en CO2 maskin halveras alltså fastighetens energianvändning, till nytta för både klimat och plånbok.

– Caverions CO2-lösning är en cirkulär allt-i-ett-lösning som är ny för oss och väldigt intressant. Vi tror på den, men vill utvärdera under en längre period innan vi tar steget och implementerar den i flera restauranger. Hittills har den fungerat väldigt bra, säger Michael Medin.

Tack vare att Caverion installerat fastighetstekniken kan den styras från ett enda sammankopplat styrsystem som övervakas 24/7 av Caverions experter i Caverion Remote center.

– All drift- och underhållsinformation finns lättillgänglig för MAX driftorganisation via vår portal, Smart View. En viktig nyckel i installationen är Caverions smarta automationslösning, iTop, som styr, kontrollerar och optimerar CO2-anläggningen, säger Fredrik Strengbohm.