Anläggningen lyfts på plats

Bästa möjliga energi- och miljölösning

När de fastighetstekniska systemen i kontorsfastigheten Näckrosen i centrala Vänersborg hade uppnått sin livslängd beslöt fastighetsägaren Odelius fastigheter att ta ett helhetsgrepp för att få bästa möjliga energi­ och miljölösning.

Vi ville både sänka fastighetens energiförbrukning och, om möjligt, minska energikostnaderna, säger Sven-Erik Odelius, en av familjeföretaget Odelius Fastigheters fyra delägare. Företaget vände sig till Caverion som presenterade en lösning som både avsevärt minskar fastighetens energiförbrukning och gör det möjligt att leverera överskottsvärme till kommunens fjärrvärmeleverantör, en avgörande faktor för att investeringen ska löna sig.

– Det gör vi genom att byta ut de gamla kylmaskinerna till moderna CO2-maskiner från Huurre. De producerar inte bara kyla, driften ger också överskottsvärme som kan säljas, berättar Jonas Cakar, projektledare och samordningsansvarig, Caverion.

Den genomgripande moderniseringen av de fastighetstekniska systemen omfattar också byte till en modern FTX-anläggning med återvinning och ett nytt molnbaserat styr- och övervakningssystem. Lokalerna i fastigheten förses med flera givare som dels gör det möjligt för hyresgästerna att individuellt styra temperaturen i sina lokaler, dels ger det fastighetsägaren möjligheten att debitera för förbrukad värme och kyla för varje lokal.

– Det skapar ett starkt incitament för våra hyresgäster att minimera sin energiförbrukning, säger Sven-Erik Odelius. Givarna i lokalerna gör det också möjligt att ytterligare minska fastighetens energiförbrukning genom att styra ventilationen till ett grundflöde när ingen vistas i dem. Projektet genomförs som ett samverkansprojekt där Caverion har totalentreprenaden.

– Vi deltar i alla byggmöten och kan påverka alla beslut så att vi får bästa möjliga energi- och miljölösning inom vår maxbudget, säger Sven Erik Odelius. Det känns bra att samarbeta med Caverion, de har det stora företagets resurser och bra kompetens inom kyla, ventilation och styr som vi handlat upp av dem till det här projektet. Odelius fastigheter är en av de större privata fastighetsägarna i Vänersborg. Företagets första fastighet förvärvades 1960 och bolaget äger och förvaltar huvudsakligen bostadsfastigheter.

– Vi har jobbat länge med energiomställning och förutom den omfattande hållbarhetsrenoveringen av kontorsfastigheten Näckrosen installerar vi laddstolpar och byter ut all belysning till led i våra andra fastigheter, berättar Sven-Erik. Projektet beräknas färdigt sommaren 2022. Tack vare den stora beräknade energibesparingen, kommer Odelius fastigheter under hösten att ansöka om certifiering för fastigheten enligt GreenBuilding.