Laddstation

Det ska vara enkelt att köra elbil

Antalet elbilar ökar i rekordfart. Förra året nästan fördubblades antalet elbilar i Sverige. Idag (april 2022) rullar det enligt elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle cirka 133 000 rena elbilar på vägarna. Den snabba ökningen av antalet elbilar ökar också behovet av en sammanhängande och väl utbyggd laddinfrastruktur.

Allego är en av aktörerna som satsar på att möta det starkt ökande behovet av ny laddinfrastruk-tur i Sverige och övriga Norden.

– Det ska gå snabbt och vara enkelt att ladda hos oss, säger Tobias Henmark, nordenchef för Allego, som räknar med att företaget kommer öppna ytterligare 20 laddplatser för mellan fyra och tolv bilar i Sverige i år. Planer på ytterligare 40 platser finns för 2023.

– De flesta av våra laddare är snabbladdare på 300 kW och på våra laddstationer kan kunderna enkelt betala med sitt vanliga kontokort. Vill de, kan de naturligtvis betala med vår egen Smoov-app, taggar eller appar från någon annan leverantör, fortsätter han.

Tobias Henmark tillägger att Caverion är företagets viktigaste partner för utbyggnaden av laddstationerna. Caverion har även totalentreprenad för driften i Sverige och Norge. För Caverions del innebär uppdraget bland annat täta kontakter med Allego, nätägare och markentreprenörer.

– Våra montagegrupper gör allt lågspänningsarbete samt montaget av laddstationerna. Och på några platser levererar och installerar vi också transformatorstationerna. Vi deltar även vid driftsättningen och lämnar över en nyckelfärdig anläggning, berättar Martin Hult, projektledare och Caverions sammanhållande länk i utbyggnaden av Allegos laddstationer.

Men trots att Allego och andra aktörer satsar på utbyggnad av ny laddinfrastruktur svarar den inte upp mot behovet. Enligt en rapport från Power Circle kommer det att behövas 90 000 laddpunkter i Sverige år 2030, och i dag finns det 14 679. Det betyder att under de närmaste åtta åren skulle det behöva byggas drygt 9 300 laddpunkter om året. En takt som branschen inte mäktar med. En utmaning, och ett hinder för utbyggnaden som många aktörer återkommer till, är tillgången på elkraft.

– Det måste bli enklare och gå snabbare för nätägarna att leverera elkraft och jag efterlyser krafttag från Energimarknadsinspektionen. Den ofta långa och icke transparenta ansökningsprocessen försvårar våra affärer och skapar osäkerhet inför framtiden, säger Tobias Henmark.