Byte till naturligt köldmedium sparar energi och minimerar miljöpåverkan

Byte till naturligt köldmedium sparar energi och minimerar miljöpåverkan

Fastighetsbolaget Klövern äger och förvaltar över 300 fastigheter i Sverige, ett antal av dem ligger i Uppsala. Sedan ett år tillbaka utförs utbyte av aggregat till komfort- och produktionskylanläggning. Klövern har som en del i sitt hållbarhetsarbete haft önskemål att prova miljövänligt köldmedium. I dessa fall föll valen på propan.

De senaste anläggningar som moderniserats och effektiviserats ligger i Uppsala Business Park. Där har Caverion bytt ut två gamla aggregat som uppnått sin tekniska livslängd, till moderna anläggningar med propan som köldmedium. Med rätt design och konstruktion är propan ett energieffektivt köldmedium, berättar Zoran Trifunovski, serviceprojektledare på Caverion Uppsala. De nya kylanläggningarna är mindre än de gamla och utrustade med frekvensstyrda cirkulationspumpar, vilket ytterligare minskar anläggningarnas energiförbrukning.

"Kylanläggningarna är installerade i hermetiskt kapslade stålskal som undertrycksventileras med en separat varvtalsstyrd fläkt och ventilationskanal. Det minimerar risken för personskada om det skulle uppstå läckage. Anläggningarna har också driftlarm kopplat till Klöverns överordade övervakningssystem" säger Zoran Trifunovski.

FAKTA PROPAN:

Propan (R290) är ett naturligt förekommande ämne med mycket goda kylegenskaper. Propan är ett kolväte och den kemiska föreningen har tre kolatomer och åtta väteatomer. Propan har ett lågt GWP-värde, GWP3.

GWP-värdet (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kilo av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kilo koldioxid. Känner man till köldmediets GWP-faktor går det enkelt att beräkna hur många kilo koldioxid detta motsvarar vid ett läckage. Som exempel har R404A, som tidigare var vanligt som köldmedium i livsmedelsbutiker, ett GWP-värde på 3922. CO2, koldioxid, som också är ett naturligt köldmedium och som används vid installationen av den nya kylanläggning i Monitor Arena i Gävle, har GWP1.

Här kan du läsa mer om kylteknik och andra tjänster inom energieffektivsering