FM-event | Arbetsplatsen i centrum - #workplace

Arbetsplatsen stod i fokus under IFMA:s event World Workplace Europe där vår affärsutvecklare Dahlia Elfadil var inbjuden till att debattera i panelen "Inconvenient Conversations: Human-Centric Approaches to AI & Digitization in FM”.

Inom Caverion följer vi utvecklingen på området #Workplace utifrån ett livscykelperspektiv. Tillsammans skapar vi den arbetsplats som är attraktiv för dagens – och morgondagens – medarbetare.

Dahlia listar några insikter som hon fick med sig från Rotterdam:

🧠💽 Artificiell intelligens inte bara revolutionerar FM-branschen utan är också i linje med FN:s hållbarhetsmål och stöder vårt övergripande mål att skapa en bättre anpassad miljö för alla. AI är en verktygslåda för att öka produktiviteten och en katalysator för att stimulera vår kreativa förmåga och främja innovation. Frågan är om vi, likt Henry Ford som minskade arbetsveckan från sex till fem dagar, bör prioritera människors välbefinnande genom att ge dem mer fritid som gör dem lyckliga, kreativa och innovativa. Eller ska vi istället maximera kapitaliseringen på AI? Vad är viktigast för människan: profit eller välmående?

🧑🏽‍💼 I takt med att vi anpassar oss till hybrida arbetsplatser efter pandemin och möter den yngre generationens efterfrågan på attraktiva och flexibla arbetsmiljöer, står vi inför ett väsentligt behov av omställning. Vi måste ompröva arbetsplatsens övergripande mål och syfte för att möta de nya kraven. Det är dags att reflektera över värdet som arbetsplatsen tillför och varför vi överhuvudtaget använder den. Genom att anpassa oss till den nya verkligheten och skapa en arbetsplats som är både attraktiv och flexibel, kan vi säkerställa att vi fortsätter att möta dagens behov: en arbetsplats för alla oavsett kön, ålder eller funktionsvariation.

"Men det kanske viktigast av allt: det är avgörande att se till helheten i våra bebyggda miljöer. IFMA World Workplace underströk vikten av att ta ett holistiskt perspektiv och förstå hur olika faktorer samspelar för att påverka fastigheter och industrier", berättar Dahlia. "Caverion och vår expertis inom livscykelperspektivet är unikt positionerat för att hjälpa oss att integrera teknik, hållbarhet och användarbehov. För oss handlar det inte bara om att fokusera på initial design eller installationen av en anläggning, utan även att se till att den fungerar optimalt över hela sin livscykel. Detta innebär att vi tar ett helhetsgrepp om våra projekt, från design och entreprenad till drift och underhåll. På så vis blir vi en stark samarbetspartner som kan hitta synergier i alla led och bidra med energieffektivisering och kostnadsbesparingar."

Hur skulle du utnyttja den fritid som AI frigör för dig? Vad är syftet med din drömarbetsplats?

#buildingperformance #ifma #facilitymanagement