Så handlar du hos CalVan

Uthyrning mot dagshyra

Utrustning för dagshyra är märkt med individnummer. För dagshyra har vi utrustning som medför stora investeringskostnader och kräver regelbunden genomgång eller kalibrering såsom svetsmaskiner, kapmaskiner, fibersvetsar etc. Hyran debiteras per kalenderdag.

Försäljning med återköpsgaranti

Utrustning utan individmärkning, bland annat verktyg, handmaskiner, och förbrukningsmaterial kan köpas med full fakturering nästkommande månadsskifte.

Utrustningen kan sedan hanteras på följande vis:

  • Kunden behåller utrustningen utan vidare debitering.
  • Kunden kan returnera utrustningen till CalVan. Utrustningen returskrivs och beroende på utrustningens skick bedöms returavdraget. Kostnaden hänförs därmed till slitaget på utrustningen och ej till uthyrningstiden.

Produktkatalog

Besök vår webbaserade produkt- och beställningskatalog.

Till produktkatalogen

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss