Kvalitet & fördelar

Kvalitetskontroll

All utrustning som varit uthyrd granskas och provas innan den hyrs ut på nytt. En stor del av kontrollerna utförs av oss, men vi har också knutit ett antal företag till oss, var och en specialist på sin artikelgrupp och med behörighet inom området.

Hög kvalitet

Regelbunden service och underhåll ger utrustningen en optimal livslängd med god funktion. Vi uppdaterar kontinuerligt maskinparken för att kunna erbjuda utrustning av god kvalitet och som främjar en god arbetsmiljö.  Kalibrering och kontroller sker enligt givna tidsintervaller och därtill erforderliga dokument och intyg bifogas utrustning vid behov.

Miljöåtervinning

När maskinerna inte längre uppfyller de krav vi och våra kunder kräver, skickas utrustningen på demontering och återvinning.

Fördelar med att hyra hos CalVan

  • Minskad kapitalbindning genom att hyra utrustning.
  • Verktygsuttag kan hänföras till specifika projekt vilket ger en god spårbarhet av totala verktygskostnader.
  • Vi erbjuder snabb leverans direkt till arbetsplatsen, nästkommande dag.
  • Genom vårt köp/återköpsystem får våra kunder en rationell verktygshantering, och kan returnera verktyg vid minskat behov.
  • Vårt breda sortiment gör att CalVan fungerar som helhetsleverantör.
  • CalVan tillhandahåller endast noga utprovad utrustning från kända leverantörer.
  • Nyservad och kalibrerad utrustning bidrar till stora tidsbesparingar och ökad kvalitet.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss