15.02.2023 Pressmeddelande

Starkt resultat för Caverion 2022 – Omsättningsökning på 7,2 % för den svenska divisionen

Caverion-koncernens årsresultat för 2022 visar en omsättning på 2,35 miljarder euro, en ökning med 9,9 procent från 2021. Justerad EBITA var 105,8 miljoner euro. Orderstocken ökade med 4,3 procent från året innan till 1,9 miljarder euro (21,3 miljarder SEK).

(Caverion är noterat på Helsingforsbörsen och rapporterar i euro. Fullständigt resultat och mer information: Se https://www.caverion.com/investors)

– Caverions EBITA 2022 var det högsta i vår tioåriga historia som börsnoterat bolag. Vinst per aktie nästan fördubblades från 2021. Resultatförbättringen stöddes av den totala intäktstillväxten främst inom tjänster och alla divisioner visade framsteg, säger Jacob Götzsche, vd och koncernchef, Caverion-koncernen.

Han poängterar att tillväxten i orderstocken lägger en god grund för lönsam tillväxt under 2023.

För Sveriges del ökade omsättningen med 7,2 procent och slutade på 455 miljoner euro. Caverion har verksamhet i tio europeiska länder och Sverige står för 19 procent av koncernens omsättning.

Caverion-koncernen gjorde tolv företagsförvärv förra året, varav två i Sverige – Elicentra AB och Frödéns Ventilation AB. Totalt ökade antalet medarbetare i Caverion-koncernen med 560 personer genom förvärv under 2022, vilket gör att Caverion totalt har nästan 14 500 anställda.

Uno Lundberg, chef för Caverion i Sverige, hänvisar till ett mycket bra år för den svenska divisionen.

– Orderstocken för vår svenska verksamhet växte mot slutet av året, säger Uno Lundberg, som för den kommande perioden spår en växande efterfrågan på tjänster som stödjer hållbarhetsprofilen för byggnader och projekt, såsom energibesparing och -effektivisering.

– Vi räknar också med att EU:s taxonomi och andra statliga regleringar kommer att bli alltmer styrande, både för nybyggnation och upprustning. Caverion är väl positionerat för att hjälpa till i denna omställning, säger Lundberg.

– Våra energiteam arbetar hårt över hela landet. Vi ser att det med vissa åtgärder går att minska energiförbrukningen i befintliga byggnader med upp till 40 procent och med dagens energikostnader minskar återbetalningstiden för sådana investeringar kraftigt. Här är vi stolta över att, såväl direkt som indirekt, bidra till lägre energipriser över hela landet när vi hjälper våra kunder att minska energianvändningen.

Det vi kallar handavtryck är den positiva miljöeffekt våra tjänster ger våra kunder, exempelvis när vi energieffektiviserar en fastighet. Caverion-koncernen har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål. Vårt handavtryck ska vara fem gånger större än vårt eget koldioxidavtryck (vårt fotavtryck) 2025 – och 2030 tio gånger så stort. Redan nu är vårt handavtryck tre gånger större än fotavtrycket.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter