Almedalen.png
26.05.2023 Pressmeddelande

Caverion till Almedalen med expertis inom energi, digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning

 

Ett mellanår i Almedalsveckans historia eller året då många avstår på grund av det otänkbara som skedde förra sommaren? Caverion väljer att titta framåt, samla styrkorna och skicka en bred kompetensbas till Almedalen för att hitta nya svar som ska ta vårt samhälle framåt: Är energieffektivisering rock’n’roll? Hur görs inköpsprocessen cirkulär? Kan digitalisering och hållbarhet vara de frågor som lockar Generation Z in i en bransch som gör skillnad på riktigt?

Under ett valår har de flesta politiska frågor redan stelnat – det är extra svårt att rucka på dem och åstadkomma förändring. Men 2023 finns chansen att lyfta sådant som behöver få en tydligare roll i den offentliga debatten och därför väljer Caverion att komma till Visby med fem fokusfrågor:

 1. Hållbarhet
  Detta är inte längre en avgränsad fråga – hållbarhetstanken omfattar allt vi arbetar med. Men vad sker i praktiken? Vilka goda exempel finns? Hur kan vi använda våra resurser för att stötta utvecklingen? Vad innebär egentligen det vi på Caverion kallar vårt ”handavtryck”? Och hur förhåller det sig till vårt och våra kunders koldioxidavtryck?
  ”Caverions inköp uppgår till  närmare tre miljarder per år som vi kan påverka hållbarheten med. Vi ställer krav och pushar utvecklingen mot ett mer cirkulärt tänk.”
  Nyfiken på att diskutera inköpsfrågor? Kontakta Karin Clevberger, inköpsdirektör, Caverion. Eller kanske vill du fokusera på hållbara tjänster och handavtryck? Kontakta Uno Lundberg eller Camilla Slunge
   
 2. Energieffektivisering
  Att uppfinna häftiga innovationer som ökar energiproduktionen gör vi inom Caverion, bland annat med sol- och vindkraftslösningar. Men varför är inte energieffektivisering lika rock’n’roll? Borde inte besparingar, som fördelar resurser mer balanserat, premieras? Och hur ser vi till att  motiverade beställare tar språnget och genomför stora besparingsfinansierade hållbarhetsprojekt som ger verklig förändring för verksamhet, människor och omgivningar?
  ”Jo! Att spara är något positivt – att effektivisera fastigheter och industrier handlar om kreativitet, fantasi och expertis. Det vill vi få fler att inse!”
  Diskutera energi med vd Uno Lundberg, Head of Advisory Marcus Sandlund eller säljchef Energy Services: Håkan Olsson 
   
 3. Digitalisering
  Innovativa digitala lösningar handlar om mer än kostnadsbesparingar. Med rätt digitaliserade fastighetssystem och övervakning blir samhället både tryggare och mer hållbart.
  ”Med automatisering och möjlighet till kontroll på distans mår både byggnaderna och plånböckerna bättre. Vi tar hjälp av teknik för att övervaka, analysera och styra byggnader och industrier – på så sätt förlänger vi livscykeln för sådant som redan är byggt.”
  Jörgen Söderlund är Head of Smart och pratar gärna om fördelarna med rätt lösningar!
   
 4. Säkerhet
  Säkerhetsfrågor tar allt större plats i debatt och i människors medvetande. Hotet känns påtagligt för gemene man. Hur skyddar vi egendom och människor och var finns de största riskerna? Och vad innebär egentligen ”hållbar säkerhet”?
  ”Med ett mer omfattande säkerhetstänk behöver vi även reflektera över frågor som rör integritet och människors frihet. Vi söker hela tiden innovativa lösningar som ställer människans välbefinnande i fokus – samtidigt som säkerheten bibehålls”
  Vill du veta hur vi ser på hållbar säkerhet? Jörgen Söderlund är personen att tala med.
   
 5. Kompetensförsörjning
  Men vem utför jobbet? Det undrar många i branscher där matchningsproblematiken är tydlig. Kan ett attraktivt trainee-program göra skillnaden? Vad betyder employer branding-arbetet i praktiken? Hur lockar vi fler kvinnor till en bransch där övervägande del män arbetar?
  ”Vi har arbetat målinriktat och märker redan en tydlig skillnad! Nu förstår fler vad vi arbetar med, vilken skillnad det gör för samhället och vilka möjligheter en stor koncern i en framtidsbransch ger medarbetarna.”
  Diskutera kompetens och matchning med Anna-Carin Ingemansson, HR-direktör Caverion
   

"Det behöver bli ett mer långsiktigt tänk på många plan i vårt samhälle. Inom Caverion försöker vi förändra världen till det bättre, steg för steg, dag för dag. Vad kan vi göra för kommuner med svag ekonomi? Hur kan vi hjälpa dem att få fram mer pengar till skola, vård och omsorg? Kan vi med våra handavtryck minska våra kunders fotavtryck och göra vår bransch mer hållbar? Vilka lösningar minskar fossilberoendet och skapar mer energieffektiva miljöer? Det vill vi diskutera i nätverk som arbetar med samma mål: att göra vårt samhälle starkare", säger Uno Lundberg, vd Caverion Sverige.
 

VAD VILL DU DISKUTERA I ALMEDALEN?  VILL DU TRÄFFA CAVERIONS CREW PÅ PLATS?
 Vi ställer gärna upp i panelsamtal, runda bord och event som har till syfte att göra skillnad - så gör vi skillnad tillsammans.
 

Läs mer om Caverions deltagande i Almedalsveckan 2023 

För ytterligare information eller förfrågningar om samarbeten/deltagande i paneler och event:

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Fredrik B Nilsson
Marketing/Communications Specialist
fredrik.nilsson@caverion.com 
+46 070-203 15 72

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Prenumerera på nyheter