Eon.png
15.01.2019 Pressmeddelande

Caverion sköter tekniskt underhåll på E.ON Energilösningar

Caverion har skrivit på ett ramavtal med E.ON Energilösningar i Norrköping, en anläggning Caverion jobbat på i flera år. Det nya avtalet innebär bland annat att Caverion ansvarar för underhållet inom el och automation dygnet runt, året om.

Avtalet består främst av två moment. Det första är service och underhåll, det andra avser underhållsentreprenader.

"Vi lägger stort fokus på flexibilitet och att lyssna på kunden," säger Thomas Enström, regionchef, Caverion.

Ett mål med avtalet är att öka fokus på arbetsmiljön och säkerheten, samt att effektivisera resursanvändningen.

"Att gå in i detta avtal känns stimulerande och intressant. Vi tror på att vi kan förbättra våra gemensamma arbetssätt och utveckla underhållet tillsammans under avtalsperioden," säger Jonas Lind, produktionschef, E.ON.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter