Person är inne i SmartView på sin läsplatta
28.10.2019 Pressmeddelande

Ett smart sätt att skapa värde i fastigheter: Caverion lanserar Caverion SmartView, en digital plattform som stöder fastighetsägare och fastighetsansvariga i hanteringen av några tuffa utmaningar

Fastighetsägare står inför tre huvudsakliga utmaningar när det gäller drift och underhåll av fastigheter. För det första behöver fastighetens värde tryggas för framtiden. För det andra behöver fastigheter vara hållbara över tid ur ett klimatperspektiv. Sist, men inte minst, behöver fastighetsägare skapa attraktiva miljöer genom att ständigt förbättra upplevelsen för hyresgäster och fastighetsanvändare och på så sätt öka kundnöjdheten.

Förväntningarna på fastighetschefer är att ständigt optimera förutsättningarna i fastigheterna. För att förstå behövs analys men utmaningen är ofta stora mängder data från flera system och underhållsverktyg. Att fatta smarta, faktabaserade beslut och göra rätt insatser för en smidig och effektiv drift, upptar ofta mycket tid.

Dessa komplexa uppgifter löses lätt med Caverion SmartView. SmartView samlar all relevant data i en enda vy med användarvänliga, lättförståeliga och transparenta dashboards. Du kan också välja att bevaka enskilda nyckeltal och få notiser och automatiskt genererade rapporter kring dina KPI:er.

Ilmarinen, ett stort finskt pensionsbolag, är en tidig användare av Caverion SmartView. Niina Nurminen ansvarar för fastighetsteknik och fastighetsdrift.

"Tidigare kämpade vi med en mycket teknisk mjukvara som inte var anpassad för att hantera kundservice i vardagen. Som många andra fastighetsägare och driftorganisationer får vi ibland klagomål när exempelvis hyresgäster tycker det är för varmt eller för kallt. Med Caverion SmartView kan vi snabbt överblicka situationen då Caverion SmartView sammanställer rätt data. Vi är fullt övertygade om att vår kundnöjdhet ökar i och med att vi kan svara snabbare och genast hitta rätt lösning".

Med Caverion SmartView kan fastighetsansvariga, dels snabbt hantera fastighetsanvändares synpunkter på exempelvis rumstemperatur eller ventilation, dels förebygga utmaningar i inomhusklimatet genom att bli meddelad vid vissa utvalda tröskelvärden.

Caverion SmartView tillhandahåller lösningar för dagens utmaningar men plattformen är också flexibel och skalbar för att kunna möta framtida krav.

"För en snabbrörlig miljö som allt oftare hanteras digitalt, där förväntningarna ständigt ökar när det gäller IoT-utrustning och digitala lösningar har vi utvecklat Caverion SmartView till att vara en del av ett större digitalt sammanhang och vi kommer därför att fortsätta att utveckla Caverion SmartView tillsammans med våra kunder", säger Thomas Hietto, vice vd, Caverion.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Joakim Attoff KAM Nationella kunder Caverion Sverige joakim.attoff@caverion.com  +46702832932 https://www.caverion.se/smartview
Prenumerera på nyheter