Gasum.jpg Gasum
04.02.2019 Pressmeddelande

Caverion och Gasum inleder samarbete för underhåll och fjärrövervakning av tankstationer för fordonsgas i Finland, Sverige och Norge

Caverion och energibolaget Gasum har tecknat avtal om partnerskap för underhåll och fjärrövervakning av tankstationer för fordonsgas för lätta och tunga fordon. Samarbetet kommer initialt startas i Finland och Sverige och kommer utvidgas till Norge senare under året.

Caverion kommer ansvara för det tekniska underhållet av tankstationerna, kontrollrumstjänster, fjärrstyrning och helpdesktjänster i tekniska frågor dygnet runt.

“Vi utvecklar det nordiska gassystemet och utökar tillgängligheten av gas för olika kundsegment. Det är bra att har en nordisk partner, Caverion. Användningen av gas växer för närvarande inom alla fordonskategorier. Gasum investerar i konstruktionen av totalt 50 LNG gastankstationer för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge till början på 2020. De nya gastankstationerna kommer finnas i logistikhubbar och erbjuda ett renare bränslealternativ för transporter i norden, säger Ari Suomilammi, Director, Circular Economy, Finland, Gasum.

"Vi är glada över det nya samarbetet, där vi kan betjäna våra kunder i Finland, Sverige och Danmark med enhetliga och heltäckande servicekoncept och lokala krafter. Målet att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle kräver omfattande åtgärder, och vi kommer att vara med om att skapa möjligheter för minskade trafikutsläpp", säger Thomas Hietto, Head of Business Unit Service, Caverion group

Energibolaget Gasum är en nordisk gas- och energimarknadsexpert. Tillsammans med sina partners, bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Gasum importerar naturgas till Finland och främjar cirkulär ekonomi genom bearbetning av avfall och produktion av biogas i Finland och Sverige. Företaget erbjuder energi för värme och kraftproduktion, industri såväl som väg- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Företaget har ett nätverk av tankstationer för fordonsgas som även omfattar tunga fordon. Gasum är även den ledande LNG aktören på den nordiska marknaden. Företaget fortsätter stärka sin position och infrastruktur inom LNG och förser LNG för sjötransporter, industri och tunga fordon i Finland, Sverige och Norge.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Kirsi Hemmilä, Communications Manager, Caverion Suomi Oy, tfn 050 390 0941, kirsi.hemmila(at)caverion.com Ari Suomilammi, Director, Circular Economy Finland, Gasum Oy, tel. + 358 400 65 3351, ari.suomilammi(at)gasum.com, Gasum Oy
Prenumerera på nyheter