caverion_vantaa-424 (ID 690) (1).jpg
16.01.2019 Pressmeddelande

Caverion  i ramavtal med SSAB gällande underhåll och installationer inom el i Luleå och Oxelösund.

Ett mål med avtalet är att implementera ett nytt gemensamt arbetssätt , bland annat genom att månadsvis rapportera och diskutera arbetsmiljöfrågor, komma med kontinuerliga prognoser och jobba mer aktivt med planering.

"Stort fokus kommer läggas på den gemensamma arbetsmiljön, SSAB har intensiva år framför sig. Produktionen skall omställas och bli koldioxidfri, vilket innebär en stor teknisk omställning där Caverion kan bidra med kompentens", berättar Thomas Enström, regionchef, Caverion

Caverion och SSAB har en lång historia på båda de berörda orterna.

För mer information, kontakta
Thomas Enström, regionchef, Caverion Sverige
thomas.enstrom@caverion.com
+46 70 538 53 56

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter