04.05.2018 Pressmeddelande

Förändringar i ledningen för Caverion Sverige från 1 juni 2018

Juha Mennander, nuvarande Head of Group Market Operations, utses till Head of division Sweden från den 1:a juni 2018. Juha har betydande erfarenheter av ledande positioner i närliggande branscher och har också omfattande meriter i att leverera lönsam tillväxt. Juha kommer samtidigt inneha rollen Head of Group Market Operations till dess att annat meddelas.

Klas Tocklin, nuvarande Head of division Sweden, tillträder från samma datum rollen VP Caverion Sweden med ansvar för Managed Services (MSO) och Advisory Services samt Key Accounts. Klas Tocklin kommer rapportera till Juha Mennander.

Ari Lehtoranta, CEO och koncernchef för Caverion, kommenterar:

- Klas har gjort stora insatser i Sverige och därigenom drivit den fas vi kallar ”Fit” i vår strategi. När vi nu ser de första tecknen på förbättrat resultat börjar vi gradvis förbereda oss för tillväxtfasen i strategin. Tillväxten kommer främst drivas via Managed Services (MSO) och genom våra nyckelkunder. Genom dessa förändringar förbereder vi oss för att färdigställa vår fas ”Fit” för att därefter gradvis röra oss in i tillväxtfasen.

Mer information om Juha Mennander finns, via CV och foto, på Caverions hemsida:

https://www.caverion.com/investors/corporate-governance/management-board/juha-mennander

För mer information, vänligen kontakta

Contact us or subscribe

For further information, please contact: Päivi Alakuijala, VP, Marketing and Communications, tel. 358 40 8400 251, paivi.alakuijala@caverion.com
Prenumerera på nyheter