Ange bildkälla CF Möller Arkitekter.jpg
26.10.2018 Pressmeddelande

Caverion installerar Gotlands största solcellsanläggning

1535 solpaneler ska installeras på en av försvarsmaktens nya etableringar på Gotland. Installationerna påbörjades den 15:e oktober och planeras vara färdiga i december. Caverions uppdragsgivare är Skanska och slutkund är Fortifikationsverket. Värdet på projektet är cirka 5 MSEK.

Den färdiga anläggningen beräknas ge en effekt på 453 kilowatt, vilket kan jämföras med Caverions tidigare största solcellsinstallation på Gotland där den sammanlagda effekten uppgår till 43 kilowatt. Installationen är en så kallad optimerad solcellslösning, vilket ger möjlighet att i realtid övervaka anläggningen på panelnivå för att optimera effekten.

"Caverion uppfyllde kundens produktkrav, och hade ett pris inom den satta budgeten samt en tid inom tidsramen," säger Henrik Carlén, projektchef, Skanska.

"Vi förväntar oss att Caverion kommer leverera en fungerande anläggning inom tidsramen, vilket vi tror de kommer göra," säger Stephanie Rimskog, projektledare, Fortifikationsverket.

De senaste två åren har Caverion genomfört över 120 solcellsinstallationer enbart på Gotland.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Fredric Dahlgren Distriktschef Caverion Gotland +46 73 837 82 00 fredric.g.dahlgren@caverion.com 
Prenumerera på nyheter