Caverion Services.jpg
27.06.2018 Pressmeddelande

Byte av ställverk i Skövde kommun

Caverion ska montera ett nytt ställverk samt uppgradera kontrollutrustningen på Ryds fördelningsstation i Skövde. Projektet som har ett värde på 9 MSEK, påbörjades i april 2018 och förväntas vara klart i november.

– Vi har samlat allt på avdelningens kompetens vilket är väldigt roligt, så det är vi som tar hand om alla steg från projektering till driftsättande, säger Hans Engsfelt, platschef, Caverion. De teknikområden projektet omfattar är el och automation.

Stationen har varit i bruk sedan 1974 och majoriteten av utrustningen är original. Med tanke på personsäkerhet byts utrustningen nu ut. Förutom att ställverket byts ut och kontrollutrustningen uppgraderas, sätts även nya reläskydd in, vars uppgift är att skydda elkraftsystemet.

Kunden är SkövdeNät AB och är en kund Caverion har jobbat med förut, bland annat med ett byte av två transformatorer på norra fördelningsstationen. Företagets förväntningar på Caverion är höga även den här gången.

– Vi har precis kommit igång med samarbetet men såhär långt är vi väldigt nöjda, säger Henrik Larsson, projektledare, SkövdeNät AB.

För mer information, kontakta 
Hans Engsfelt, Platschef, Caverion Sverige
hans.engsfelt@caverion.com
+46 70 624 83 50

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter