City Gross.jpg
13.03.2017 Articles

Funktionssäkring av säkerhetssystem i 40 butiker

Funktionssäkring av säkerhetssystem i 40 butiker

När City Gross för en tid sedan investerade i ett nytt larm- och passersystem visade det sig att installationen led av barnsjukdomar och att den inte fungerade som förväntat. Man vände sig då till Caverion för att anpassa anläggningen för att motsvara företagets krav på funktion och administration.

City Gross ingår i Bergendahlskoncernen och har närmare 40 butiker med tre olika säkerhetssystem. I nio av dem finns det system som efter installation inte fungerade som förväntat och enligt företagets säkerhetsstandard. Även fast systemet i sig är mycket kompetent och har alla de funktioner som City Gross kräver. Projektet är i inledningsskedet och Caverions medarbetare har börjat med att inventera butikerna för att se status på samtliga installationer.

- Inventeringen ska utmynna i en åtgärdslista där vi presenterar vad som behöver göras. Eventuellt måste vi konfigurera om systemet för att det ska passa City Gross kravspecifikation, säger Markus Jarl, Caverion.

Han tillägger att Caverion har lång erfarenhet av systemet i fråga och att han är övertygad om att man ska kunna rätta till problemen. Robert Badics, säkerhetschef på Bergendahls menar att City Gross slutit ett bra avtal med Caverion.

- Vi är jättenöjda med den kunskapsbank om säkerhetssystemet som Caverion besitter och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med dem. Först och främst ska vi se till att sänka kostnaderna och få systemet att fungera som vi vill.

Citygross planerar att implementera det nya systemet i de nya butiker som byggs, och även i företagets befintliga butiker allt eftersom de nuvarande systemen som är av annat märke behöver bytas ut.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige 0730-50 92 85 erika.a.bjornesparr@caverion.se 
Prenumerera på nyheter