Utbildning

Vi använder vår omfattande erfarenhet inom utbildningssektorn för att erbjuda dig lösningar för utbildningsanläggningar som är ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala och garanterar effektivt arbete och komfort året runt.

Genom att samarbeta nära med experter inom den offentliga sektorn, lärare och personal ser vi till att utbildningsfastigheter som till exempel daghem, skolor och idrottsanläggningar är funktionella, säkra, trygga och kostnadseffektiva. Vi stödjer våra kunder i arbetet med att skapa inlärningsmiljöer där elever och lärare har optimala förhållanden, inklusive ett bra inomhusklimat. Åldrande anläggningar kan också moderniseras så att de uppfyller dagens krav och även på ett flexibelt sätt kan anpassas till framtida krav.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande för utbildningslokaler hjälper dig att uppnå

 • Bra inomhusklimat oavsett antal elever, lärare och övrig personal som vistas i lokalerna
 • Funktionella och flexibla inlärningsmiljöer, inklusive fiberanslutning till höghastighetsnätverk, avancerade audiovisuella system och automatisk justering av LED-belysning
 • Fastighetsövervakning och -hantering i realtid
 • Professionellt fastighetsunderhåll som säkerställer tillgänglighet, användarkomfort och kostnadseffektivitet 
 • Ökad energieffektivitet som ger märkbara besparingar för kommunen eller staden 

Läs mer om vårt koncept Managed Life Cycle.

Heltäckande ansvar för skolor och andra utbildningslokaler

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar i skolor och andra utbildningsfastigheter.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Vi erbjuder våra kunder konkurrenskraftiga processer för fastighetsoptimering och ledningssystem. Våra experter utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen innebär för att skapa utrymme för inspirerande och individanpassade inlärningsupplevelser.

Kunderna har ordet

”Skolan kommer att finnas här i många årtionden, så det är viktigt att byggnadens egenskaper går att anpassa,” säger projektledare Svein Roger Troset från Levanger kommun.

”KlimaTak kommer att höja byggnadens kvalitet och säkerställa ett bra inomhusklimat för eleverna,” säger projektledare Geir Garlid från Bergen.

Renovering av Sibelius-Akademis lokaler: ”Vi är glada över att vi kan samarbeta i det här utmanande projektet. Det är en fortsättning på vårt tidigare goda samarbete i projekt som exempelvis Kaari-gallerian i stadsdelen Kannelmäki i Helsingfors och den gamla vårdcentralen i Itis-gallerian, även den i Helsingfors,” säger regionchef Vesa Tähti på Skanska Talonrakennus Oy.

”Det här projektet behövs för att hålla våra kostnader på en hållbar nivå. Utan det här projektet skulle våra energi- och underhållskostnader ha ökat snabbt under de kommande åren,” säger Gunilla Svensson, fastighetschef på Kalmar kommun.

Offentlig-sektor-Uddannelse

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimal funktionalitet för utbildningslokaler inom offentlig sektor
 • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
 • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
 • Hållbarhet
 • Tillgänglighet med HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter