Transport

Vår långa erfarenhet omfattar fastighetstekniska system och tekniskt underhåll som säkerställer att resenär- och logistikflöden är tillförlitliga och säkra i transporthallar och infrastruktur.  Vi vet hur viktigt det är att ha tillgång till omedelbara avhjälpande åtgärder vid akuta fel och driftsavbrott. Vi kan erbjuda en lösning som är ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimal för transport.

I praktiken leder vårt kunnande inom avancerade och utmanande storskaliga byggarbetsplatser och infrastruktur till minskad restid och ökad säkerhet i ett allt mer urbaniserat samhälle. Vi kan säkerställa att flygplatser, reseterminaler och stationer har lämplig luftkonditionering och ventilation, att trafikövervakning och kontroll förhindrar oförutsedda händelser på vägar och i tunnlar och att trygghets- och säkerhetssystem och utrustning underhålls på ett professionellt sätt.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper kunder att uppnå

  • Komfort och säkerhet för resenärer och personal
  • Energieffektivitet och funktionalitet på transportanläggningar   
  • Ökad säkerhet för medborgare i trafiken
  • Helt integrerad projektleverans och förutsägbar kvalitet
  • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftcenter 

Omfattande tjänster för transport

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar i transportbyggnader och infrastruktur.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Över 19 miljoner resenärer passerar genom Finavias flygplatser varje år. Vår viktigaste uppgift är att se till att våra kunder kan njuta av sin resa under säkra och trygga förhållanden. Tack vare den ständiga utvecklingen genomgår fastigheten regelbundet snabba förändringsprojekt. Därför förekommer demontering och nytt konstruktionsarbete så gott som dagligen på flygplatsen. Akuta enhetsfel kräver också snabba åtgärder. Caverion har klarat alla dessa utmaningar på ett mycket bra sätt. De har under lång tid försett oss med säkerhets- och trygghetsutrustning och utfört service och underhåll på våra branddetektorer och sprinklersystem. Caverions medarbetare kan vårt arbetssätt och samma personer har arbetat på flygplatsen under en ganska lång tid.” – Esko Ruotsalainen, ingenjör för flygräddningsanläggningar, Finavia.

”Det här är ett mycket viktigt projekt, som kommer ge flera fördelar till det allt mer urbaniserade samhället, inklusive minskad restid och ökad säkerhet – både för resenärerna och för dem som bor nära järnvägen. Vi tar bort plankorsningar, föråldrade tunnlar och säkrar sträckor i lavindrabbade områden. Andra fördelar är ökad kapacitet, komfort och punktlighet för resenärerna,” säger Stine Ilebrekke Undrum, projektledare på Jernbaneverket.

Transport

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Optimal funktionalitet för resenärer och medarbetare
  • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
  • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
  • Livscykeln i fokus: Lägre kostnad, energianvändning och risk  
  • Hållbarhet