Säkerhet och försvar

Vi har stor erfarenhet av fastighetsprojekt för försvaret och för säkerhetsbranschen. Vår expertis täcker både fastigheter och infrastruktur som kräver hög funktionalitet och riskeliminering. Vi förstår hur viktigt det är med fysisk säkerhet och datasäkerhet, strikt sekretess och engagerade, professionella team. Våra tekniska installationsprojekt och vårt tekniska underhåll uppfyller hårda krav på service och teknik, inklusive att materialen går att spåra. I inomhusmiljö är vi inte bara medvetna om behovet av ett säkert och hälsosamt klimat för människor, utan även om behovet av rätt luftfuktighet för utrustning och fordon.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och styrtjänster som säkerställer att överenskomna värden och optimal energianvändning uppnås. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem som passerkontroll, centrala larmbord, inbrottslarm, videoövervakning och säkerhetsnätverk, allt på avancerade plattformar.

Via vårt omfattande tjänsteerbjudande kan försvaret och säkerhetssektorn uppnå

 • Säkra och kostnadseffektiva fastighetstekniska system som på ett flexibelt sätt kan justeras när kraven ändras
 • Bra inomhusklimat: Ökad prestanda för både personal och utrustning
 • Funktionell och säker miljö: fysisk säkerhet och datasäkerhet    
 • Garanterade besparingar via serviceavtal inklusive tekniskt underhåll, energitjänster och utlokaliserad fastighetsservice
 • Kostnadseffektiv och konfidentiell projektleverans och med avtalsenlig kvalitet
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter 

Fullt ansvar för alla tekniska system och lösningar

Vårt omfattande tjänsteutbud gör att vi kan genomföra långsiktiga lösningar som är ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala.

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar. Via vårt pålitliga nätverk kan vi till och med ansvara för matsalar, städning och underhåll utomhus vintertid.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Militær-og-Sikkerhed

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimal funktionalitet för fastigheter och infrastruktur inom försvaret och säkerhetssektorn
 • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
 • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Livscykeln i fokus: Lägre kostnad och risk  
 • Hållbarhet