Infrastruktur

Vi har stor erfarenhet av infrastrukturprojekt som kräver hög funktionalitet, riskkontroll och kostnadseffektivitet. Våra experter förstår de nya krav som moderna tillväxtcenter ställer på tjänster för nätverksinfrastruktur. Vi erbjuder pålitliga, säkra och hållbara lösningar, som bidrar till att skapa trevliga och miljövänliga urbana miljöer för medborgare och samhällen.

Ett stort utbud av infrastrukturlösningar

Vår erfarenhet av fastighetstekniska system och automation för infrastruktur täcker till exempel tunneltelematik och automation, trafikövervakningssystem, kontrollsystem för vägbelysning och kameraövervakning inklusive trafikväderkameror och relaterad utrustning. Vi har även stor erfarenhet av tekniska installationer för järnvägsinfrastruktur samt en effektiv lösning lösning för avfallshantering.

Våra experter planerar och installerar energieffektiva tekniska system, utför installationer i datacenters, samt säkerställer tillgängligheten för viktiga IT-system.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande bidrar till att infrastrukturprojekt uppnår

  • Funktionell, säker och trygg infrastruktur   
  • Pålitliga reservsystem vid systemfel
  • Hög kvalitet och pålitlighet hos alla fastighetstekniska system och installationer
  • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter 
  • Effektiva projektleveranser

Fullt ansvar för alla tekniska system och lösningar

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar inom infrastruktur.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Bytet av branddetektorer på en skola och ett ålderdomshem både sänkte kostnaden och förbättrade användarupplevelsen avseende falsklarm. Caverion meddelar oss alltid långt i förväg om eventuellt extraarbete och deras offert tar med alla nödvändiga faktorer i beräkningen och på lång sikt även hela livscykeln för de fastighetstekniska systemen,” Jarkko Leinonen, fastighetschef på Lempäälä kommun, tekniska avdelningen.

”Tack vare vårt samarbete med Caverion har vi ett modernt datacenter i framkant som säkerställer att Tønder kommun fungerar bra. Vi har fått bra rådgivning under hela projektet och vi är mycket nöjda med det arbete som Caverion utförde när vi avvecklade två äldre serverrum och förde samman dem till ett nytt och modernt datacenter.” – Lars Møldrup, Tønder kommun.

Infrastructure

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Optimal funktionalitet för infrastruktur i den offentliga sektorn
  • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
  • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
  • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
  • Hållbarhet