Idrott och kultur

Vi har gedigen erfarenhet av att planera, bygga och underhålla multifunktionella idrotts- och kulturanläggningar för den offentliga sektorn. Vår expertis inom byggteknik, fastighetstekniska system och underhåll ger tillförlitlighet, säkerhet och trygghet för byggnader, miljö och infrastruktur. Vi tar alla specialkrav i beräkning för att optimera lösningen ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt.

Vi säkerställer att en lång rad olika idrottsanläggningar, simhallar, gym, bibliotek, teatrar, konserthus, operahus, museer, ungdomsgårdar och utställningslokaler är funktionella och kostnadseffektiva.

Speciallösningar i byggnader för idrott och kultur

Våra experter vet hur viktigt det är med löpande tillgång till tjänster av hög kvalitet. Medarbetarnas och besökarnas komfort, hälsa och säkerhet säkerställs på flera olika sätt: fjärrövervakning och kontroll gör att luftkonditioneringoch belysning kan justeras efter aktuella förhållanden. Avancerade brandlarm och brandsläckningssystem gör anläggningarna säkra. Genom övervakning av anläggningens förhållanden kan hänsyn tas till hälsoaspekter som exempelvis vattenkvaliteten i en simbassäng. Genom att justera luftkonditionering och ventilation i en ishall uppfylls publikens krav på komfort, iskvalitet och miljövänlighet. Med hjälp av vårt pålitliga partnernätverk kan vi till och med ansvara för matsalar, städning och underhåll utomhus vintertid.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper idrotts- och kulturfastigheter att uppnå

 • Ett bra inomhusklimat med ökad komfort och prestanda, oavsett antalet användare: 
 • Funktionella, säkra och trygga anläggningar för både medarbetare och besökare   
 • Hög tillgänglighet tack vare förebyggande och planerat underhåll
 • Besparingar tack vare energieffektivitet
 • Helt integrerad projektleverans, förutsägbar kvalitet och pålitliga kostnadsberäkningar  
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter 

Stort utbud av tjänster för idrotts- och kulturanläggningar

Caverion kan ta ett helhetsansvar för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar på idrotts- och kulturanläggningar. Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Vårt samarbete baseras på ett tillförlitligt partnerskap. Caverion levererar vad de lovar och alltid i rätt tid. Bra och heltäckande rapporter om teknikens stadie i livscykeln ger ökat mervärde och gör att vi kan identifiera risker och hålla oss inom budgeten.” – Marko Koivisto, fastighetschef, Tammerforshuset

Offentlig-Sport-og-kultur

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimal funktionalitet för offentliga idrotts- och kulturanläggningar 
 • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
 • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
 • Hållbarhet