Fastigheter i offentlig sektor

Vi har omfattande erfarenhet av byggnader som kräver hög tillgänglighet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi erbjuder fastighetslösningar som håller fastighetsvärde och kostnader inom målen, förlänger fastighetens livstid och ökar användbarheten. Vår kunskap om projekt och investeringar inom den offentliga sektorn ger en lösning som är ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimal. Som oberoende operatör kan vi erbjuda de mest effektiva totallösningarna.

Vårt omfattande tjänsteutbud hjälper offentliga fastighetsbolag att uppnå

 • funktionella, flexibla och säkra anläggningar
 • bra inomhusklimat: hög kundtillfredsställelse, bättre prestanda
 • hög energieffektivitet för fastigheter och kostnadsbesparingar
 • fullskalig underhållsförvaltning
 • helt integrerad projektleverans, förutsägbar kvalitet och pålitliga kostnadsberäkningar    
 • tillgänglighet med HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter
 • energianalyser och installationsbesiktningar som krävs av myndigheter

Fokus på hela livscykeln

Våra tjänster omfattar hela livscykeln för byggnader och infrastruktur. När Caverion tar helhetsansvar för den tekniska lösningen innebär det en tydlig budget och förutsägbara kostnader över tid. Genom vårt koncept Managed Life Cycle tar vi ett helhetsansvar på lång sikt för planering, konstruktion och underhåll av dina anläggningar och fastigheter.

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar för fastighetsbolag i den offentliga sektorn.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Vi använder byggnadsautomationför att kontrollera och justera förhållandena på anläggningen. Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som säkerställer att avtalade förhållanden uppnås samt optimal energianvändning.

Vid behov kan vi planera och implementera de förändringar som krävs så att fastigheten är förberedd för certifieringar som LEED.

Kunderna har ordet

”Hoas bostadsstrategi fokuserar p den boende och på den boendes bekvämlighet. Fastighetsunderhåll och statusen på byggnaderna har en stor inverkan på bekvämligheten. Caverion har underhållit våra fastigheter under lång tid och vi ville förnya vårt servicekontrakt med dem, eftersom deras arbetssätt uppenbarligen stödjer våra målsättningar,” säger Kim Lindholm, fastighetschef på Hoas.

”Det här projektet behövs för att hålla våra kostnader på en hållbar nivå. Utan det här projektet skulle våra energi- och underhållskostnader ha ökat snabbt under de kommande åren,” säger Gunilla Svensson, fastighetschef på Kalmar kommun.

Nieruchomości użyteczności publicznej

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimal funktionalitet för fastigheter i den offentliga sektorn
 • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
 • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
 • Hållbarhet