Energi 

Vår långa erfarenhet inom energialstring och -distribution säkrar drifts- och underhållsmålen liksom den framtida kompetensen på kraftverk. Vår uppförandekod säkerställer en hög nivå av företagsansvar, en viktig del av verksamheten när till exempel en ny driftsmodell ska införas. Vi erbjuder dig ett kompetent lokalt team för installationer, inspektioner, drift, övervakning, styrning och underhåll. Allt vårt arbete uppfyller höga krav på arbets- och processäkerhet liksom tuffa miljökrav från olika myndigheter. 

Tidigt samarbete lönar sig i kraftverksprojekt

Det är viktigt att inleda samarbetet i början av design- och konstruktionsfasen, så att vi kan tillhandahålla en lösning som är både ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimal. Vid installationer förkortar till exempel den höga andelen prefabricerade produkter, till exempel ledningar för tillufts- och utsugsfläktar, ledtiderna och minskar behovet av arbetskraft på plats. 

Vi har erfarenhet av design-, installations- och driftsättningsprojekt som ökar funktionaliteten och kostnadseffektiviteten på alla typer av anläggningar, inklusive:

 • ångpannor
 • reservkraftverk
 • vattenkraftverk
 • förbränningsanläggningar (avfallsverk)
 • CFB-anläggningar (cirkulerande fluidiserade bäddar)
 • kärnkraftverk 
 • spillvärmeverk
 • biomassaeldat kraftverk
 • kraftstationer för förnybar energi och
 • värmekraftverk. 

Dessutom har vi hög kompetens inom avveckling av kärnkraftsanläggningar. 

Vi kan även utveckla och installera säkerhetssystem som passerkontroll, centrala larmstationer, inbrottslarm, videoövervakning och säkerhetsnätverk, alltihop på avancerade plattformar.  

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper energisektorn att uppnå

 • Pålitlig, avbrottsfri kraftverksdrift
 • Kostnadseffektivt, professionellt underhåll och utlokaliserad personal
 • Effektiva installationsprojekt tack vare prefabricerade komponenter och minimala driftsavbrott
 • Expertis inom kraftverkets tekniska säkerhetsfrågor 
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter  

Kompletta lösningar och tjänster för anläggningar inom energisektorn 

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar som värme och sanitet, ventilation och luftkonditionering, kylning, elektricitet, informations- och kommunikationstjänster, samt säkerhet. 

Vi kan ge våra kunder inom energisektorn råd vid planering och implementering av byggnadsteknik, ta hand om design och konstruktion, hantera och verkställa projekt, minska energikostnaderna, täcka allt tekniskt underhåll och hantera alla fastighetstjänster. Du kommer att få en transparent tjänst med en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Våra kundprojekt är exempel ur det verkliga livet på hur man kan öka funktionaliteten, kostnadseffektiviteten och säkerheten på kraftverk. 

 
”Den nya driftsmodellen hjälper oss att förnya driften och anpassa oss efter behov som ständigt förändras. Företagets framtida investeringar kommer att fokusera på ett hållbart sätt utveckla det befintliga produktionssystemet.  Vi har nått en överenskommelse med Caverion vad gäller tjänsternas omfattning och kvalitativa innehåll. Bland våra urvalskriterier fokuserade vi särskilt på erfarenhet och resurser, servicegenomförande och hållbar drift.” – Tuomas Timonen, Ordförande och VD för Kemijoki Oy.
Offenlig-sektor-Energi

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimal funktionalitet
 • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
 • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
 • Hållbarhet