Administration

Vi har omfattande erfarenhet av byggnader för offentlig förvaltning och användarbehoven i den offentliga sektorn. Vår erfarenhet av administrativa byggnader täcker exempelvis kontor, bibliotek, domstolar, brandstationer och polisstationer. Vi hanterar fastighetens hela livscykel och dess skick.

Våra experter säkerställer att offentliga lokaler och infrastruktur är funktionella, trygga och säkra. Vi planerar och underhåller fastighetstekniska system så att de blir ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala, så att de blir ändamålsenliga och på ett flexibelt sätt kan anpassas efter framtida krav.

Vi använder fjärrövervakning och styrning för att justera klimatet i anläggningen till en bekväm nivå oavsett antalet människor som använder byggnaden. På samma sätt optimerar vi energianvändningen efter förhållandena.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande för offentliga lokaler hjälper dig att uppnå

 • bra inomhusklimat: Ökad prestanda och användarkomfort
 • Funktionella och flexibla lokaler 
 • Ökad energieffektivitet som ger besparingar
 • Heltäckande, proaktiva underhållsåtgärder
 • Avancerade säkerhetslösningar och garanterad säkerhet på anläggningen
 • Integrerade, digitaliserade tekniska lösningar och automation
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter 

Heltäckande ansvar för offentliga fastigheter

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar i administrativa fastigheter. Med hjälp av vårt pålitliga nätverk kan vi till och med ansvara för matsalar, städning och underhåll utomhus vintertid.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Våra nuvarande kunder omfattar både mindre enheter och större projekt, som PPP-projektet för en ny kontorsbyggnad som ska rymma flera myndigheter i Kalvebod Brygge i Köpenhamn. Läs mer om vårt koncept Managed Life Cycle.

Kunderna har ordet

”Vi valde Caverion som leverantör av tekniska installationer på Bergelandsgården tack vare KlimaTak. Byggnaden har lågt i tak, vilket skulle göra det svårt att använda någon annan teknisk lösning,” säger Torstein Gjesteland, byggherre på Bergeland Eiendom AS.

”Det här projektet behövs för att hålla våra kostnader på en hållbar nivå. Utan det här projektet skulle våra energi- och underhållskostnader ha ökat snabbt under de kommande åren,” säger Gunilla Svensson, fastighetschef på Kalmar kommun.

Public Administration

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimal funktionalitet för fastigheter och infrastruktur i den offentliga sektorn
 • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
 • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
 • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
 • Hållbarhet