Offentlig-sektor
Offentlig sektor 

Kunder inom offentlig sektor tillhör en av våra viktigaste kundgrupper. Vi förstår utmaningarna och de särskilda kraven vid investeringar i fastigheter och i infrastrukturprojekt. Vi kan erbjuda optimala lösningar – ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt – för fastigheter och infrastruktur.

Våra kunder inom den offentliga sektorn använder sig av vår omfattande expertis för att skapa funktionella, trygga, säkra och kostnadseffektiva byggnader och processer samt infrastruktur som förbättrar kvaliteten hos och tillgången till, samhällsservice. Vi erbjuder integrerad projektleverans, förutsägbar kvalitet och pålitliga kostnadsberäkningar för fastighetstekniska system i byggnader och för infrastruktur i den offentliga sektorn.   

Våra referenser inom den offentliga sektorn omfattar:

 • Skolor och daghem
 • Fritidsanläggningar och kulturhus
 • Kontor
 • Sjukhus
 • Flygplatser
 • Kraftverk
 • Datacenter

Vi har även omfattande erfarenhet av infrastruktur, till exempel teknik för belysningssystem, sophämtning,vägtunnlar, motorvägs- och tunneltelematik samt ljud-, trygghets- och säkerhetssystem.

Livscykeln i fokus

Våra tjänster omfattar hela livscykeln för byggnader och infrastruktur. När Caverion tar ansvar för hela den tekniska lösningen innebär det en tydlig budget och förutsägbara kostnader över tid. Genom vårt koncept Managed Life Cycle tar vi ett helhetsansvar på lång sikt för planering, konstruktion och underhåll av dina anläggningar och fastigheter.

Investeringar i energieffektivitet lönar sig

Den långsiktiga avkastningen på investeringar i energieffektivitet kan vara hög. Ibland räcker det att endast se över och justera de nuvarande systemen för att det ska leda till märkbara fördelar vad gäller kostnader och energieffektivitet.

Vi kan ge våra kunder inom offentlig sektor en spargaranti genom ett serviceavtal när vi förbättrar kostnadseffektiviteten för en befintlig fastighet. Energibesparingsprojekt minskar normalt energiförbrukningen med 5–20 %. Avkastning på investeringen uppnås efter 1–5 år för små projekt och 8–10 år för stora projekt. Läs mer om Energy Performance Contracting (EPC) och Operational Performance Contracting .

Lösningar för dagens behov och framtidens möjligheter

Förutom att hantera avancerade fastighetstekniska system och automation i nya fastigheter har vi även erfarenhet av att modernisera äldre anläggningar som behöver repareras och justeras. Vi kan också hjälpa dig med förberedelserna inför nya lösningar som till exempel Internet of Things (IoT), vilket kommer att skapa framtida möjligheter inom områden som driftsautomation, statuskontroller och förebyggande underhåll.

Kontraktsmodeller som används

 • Design & Build samt nyckelfärdiga lösningar
 • Partnering
 • PPP (Public Private Partnership)
 • ESCO-modellen
 • EPC-modellen (Energy Performance Contracting)

Läs mer om lösningar inom utbildning, hälso- och sjukvård, fastigheter, administration, militär och säkerhet, transport, idrott och kultur, energigenerering och -distribution, infrastruktur och andra projekt inom den offentliga sektorn


  Referenser

  Kundfördelar

  • Optimal funktionalitet för fastigheter och infrastruktur i den offentliga sektorn
  • Professionellt tekniskt underhåll som bibehåller värdet i offentliga fastigheter
  • Lösningar som säkerställer avbrottsfri drift i ett allt mer digitaliserat samhälle
  • Livscykeln i fokus: lägre kostnad, energianvändning och risk  
  • Hållbarhet

  Kontakta oss

  Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

  Kontaktformulär

  Kontakta oss