Tillverkningsindustrin

Vårt omfattande kunnande inom processutveckling och underhåll, rådgivning vid teknikinvesteringar och outsourcing av personal leder till kostnadseffektivitet och produktivitet inom tillverkningsindustrin. Vi vet hur viktigt det är att öka effektiviteten i processerna och tillgängligheten, och att minska oplanerade, tidskrävande och dyra produktionsstopp.

Vi kan förbättra din produktionseffektivitet (UTE – Utrustningens Totala Effektivitet eller Overall Equipment Efficiency (OEE)) på plats – processernas funktionalitet, takt och kvalitet utvecklas i nära samarbete med våra kunder inom tillverkningsindustrin. Vårt förebyggande underhåll säkerställer funktionalitet, längre livscykler och optimala investeringsprogram för utrustning och tillverkningssystem. Vi har också professionell personal som ansvarar för planerat underhåll, tekniska installationer, byte av reservdelar och utveckling av säkerhetssystem.

Via vårt omfattande tjänsteerbjudande får våra kunder inom tillverkningsindustrin

 • Ökad processeffektivitet
 • Minimerade driftstopp tack vare förebyggande reparationer och underhåll
 • Outsourcing av resurser för varierande efterfrågan och nya kundbehov
 • Ständigt tillgängliga kunniga tekniker som säkerställer högkvalitativ drift av en maskinpark som kräver kontinuerligt underhåll
 • Möjligheter till energibesparingar, avancerade energikoncept
 • Experter som är tillgängliga dygnet runt, alla dagar och snabbt kan åtgärda avbrott och tekniska problem
 • Kortare ledtider och minskat installationsarbete på plats: prefabricerade komponenter och optimerad logistik
 • Förebyggande säkerhetsarbete som leder till minskat antal skador som i sin tur kan leda till tidsförlust

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice på produktionsanläggningar. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Iittala-koncernen valde Caverion tack vare att de hade den bästa totallösningen. Caverions projektledare visade på viktiga nya aspekter under en rundtur på anläggningen. Det viktigaste för oss var avbrottsfri produktion och att bygga ett förebyggande larmsystem för farliga situationer. Projektet förlöpte enligt förväntningarna, även om tidsplanen var mycket knapp. Alla justeringar slutfördes och installationsarbetet orsakade inget besvär i vårt dagliga arbete i fabriken. Vi är mycket nöjda med kvaliteten på Caverions arbete. Vi fortsätter vårt samarbete genom att bygga om kontorslokalerna.” – Iittala-koncernen, Ari-Matti Tuovinen, underhållschef.

Apdirbimo-pramonė

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar