Skogs-, massa- och pappersindustrin

För skogs-, massa- och pappersindustrin erbjuder vi banbrytande expertis inom processutveckling, tekniska lösningar och underhåll för kostnadseffektiv produktion. Tillsammans med våra kunder bygger vi upp stabila samarbeten som baseras på effektiva och proaktiva lösningar samt integrerade professionella resurser.

Vi erbjuder det bästa kunnandet och den bästa tekniken tillsammans med vår omfattande erfarenhet av industrin för varje kunds individuella behov. I praktiken innebär detta avbrottsfri drift utan oplanerade, tidskrävande och dyra produktionsstopp. Vi använder oss av processer som har visat sig fungera bra i praktiken.                                                                                 

Sikta mot hög tillgänglighet för processer

Våra tjänster för processutveckling och underhåll för skogs-, massa- och pappersindustrin är en del av vår kärnkompetens på Caverion Industrial Solutions. Denna kompetens omfattar processdesign och ledning där vi använder industriinternet och effektiv programvaraoperativa underhållstjänster från mekanisk till elektrisk automation och samarbeten för outsourcing av underhåll. Allt detta handlar om att förbättra produktionstillgänglighet.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Förebyggande säkerhetsarbete som leder till minskat antal skador som i sin tur kan leda till tidsförlust
 • Kostnadseffektiva processer
 • Hög servicenivå: effektiv och pålitlig utrustning
 • Minimerade driftstopp: genom prefabricering och förebyggande underhåll
 • Minskat produktionssvinn
 • Resurser och experter för varierande efterfrågan och nya kundbehov
 • Professionell ledning vid personalövertagande (outsourcing)
 • Kompetenta, serviceinriktade tekniker
 • Professionell hantering av kundtillgångar
 • Ökat engagemang och ökad tillfredsställelse hos de anställda
 • Tjänster för processutveckling och underhåll

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation och fastighetsservice på skogs-, massa- och pappersanläggningar. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmbord, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Vårt strategiska samarbete bygger på en långsiktig relation, stort ömsesidigt förtroende och en gemensamt utvecklad strategisk samarbetsmodell som har skapat en betydande konkurrensfördel för Metsä Fibre. Användbarheten, kostnadshanteringen och den kontinuerliga utvecklingen har förbättrats under Caverions ledning,” – Ilkka Hämälä, verkställande direktör

Skogsindustrin

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Minimalt kapital bundet i reservdelar: optimerat lager, renovering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar