Sjöfartsindustrin  

Caverion har utfört skeppsdesign, installationer och underhåll i över 30 år. Våra tjänster har använts av en lång rad olika kunder och vi har arbetat med många fartygstyper.

Caverion har bidragit i konstruktionen av hundratals fartyg i Finland och Danmark – från lyxkryssare till avancerade containerskepp och fartyg till flottan. Vi har även projekterfarenhet från Ro-Ro-fartyg, färjor, bogserbåtar, tankfartyg, bulkfartyg, isbrytare samt kustbevakning, forskningsfartyg och försörjningsfartyg till offshoreinstallationer.

Vi hjälper fartygsägare, förvaltningsbolag, skeppsvarv och hamnar att hitta de bästa lösningarna för tekniska investeringar, installationer och underhåll. Vi lägger stor vikt vid hög kvalitet i genomförande och material i alla våra projekt. Vi fokuserar även på säkerhet och punktliga leveranser.

Vårt omfattande tjänsteutbud hjälper dig att uppnå

 • Optimal utformning av elektronik och rörsystem i nya projekt
 • En gemensam kontaktpunkt för projektledning, logistik och installation innebär att projektet sköts effektivt. Tack vare prefabricerade komponenter och optimerade materialflöden förkortas ledtiderna och installationsarbetet på plats minskas. Samtidigt säkerställs punktliga leveranser och hög kvalitet i utförandet.
 • Fartygen får minskad miljöpåverkan och lägre energiförbrukning genom avancerade lösningar som shore-to-ship, motorer med frekvensomriktare (VFD) och givarteknik
 • Mindre samordningsarbete och minskade kostnader genom att tekniska underhållsarbeten med olika OEM (Original Equipment Manufacturer)-tekniker kombineras
 • Tjänsterna levereras på varvet, vid kaj eller när fartyget är i drift
 • Effektivt underhåll med hjälp av vår produktkatalog som innehåller över 2 500 artiklar för skeppsindustrin. Dessutom har vi erfarna fartygstekniker som köper in specialprodukter.

Globala tjänster

Vår expertis sträcker sig från nya skeppsbyggen och stora moderniseringsprojekt till löpande underhåll av befintliga elinstallationer samt prefabricering av rör från våra egna verkstäder. Vi har resurser för att ta hand om både mindre servicearbeten och omfattande projektleveranser över hela världen. Vi har mycket kunniga servicetekniker som dagligen arbetar inom skeppsindustrin och i offshore-miljö där säkerheten och drifttiden är kritiska faktorer.

Caverion har ett nära samarbete med ledande teknikleverantörer inom skeppsindustrin, vilket gör det möjligt för oss att leverera de bästa nyckelfärdiga lösningarna till våra kunder.

Exempel på våra tjänster inom skeppsindustrin och offshore

 • Landströmförsörjning reducerar buller och luftutsläpp från fartyg i hamn: Vi har levererat flera nyckelfärdiga shore-to-ship-strömlösningar för ledande fartygsägare i skeppsindustrin.
 • Snabb hjälp över hela världen inklusive tidig skadebedömning vid fartygsreparationer till följd av brand eller vattenskador.
 • Teknik för lägre bränsleförbrukning och utsläpp: Lösningarna kan omfatta flödesmätare, automatiska ventiler, givare för temperatur, tryck och torsion samt CO2 och variabla frekvensomriktare (VFD).
 • Förebyggande underhåll för att undvika eller minimera konsekvenserna av utrustningsfel.
Søfartsindustrien

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drifts- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll 
 • Effektiva installationsprojekt: Noggrann planering, prefabricering
 • Hållbarhet
 • Alla teknikområden från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt